Bijdrage Maatwerk Nadeel­com­pen­satie


23 augustus 2023

Dank aan de insprekers voor jullie verhalen. De frustratie spat er af en dat is terecht. Werkzaamheden horen er soms bij, maar de slechte planning van werkzaamheden en het niet aan de afspraken houden, dat is een onbetrouwbare overheid. Ik denk dat mijn voorgangers alle vragen al gesteld hebben, daar kan ik me bij aansluiten. Ik ben ook benieuwd wat de wethouder ervan weerhoudt om voorschotten uit te keren. De wethouder moet snel aan de slag om dit probleem op te lossen en het vertrouwen van deze mensen terug te verdienen. Net als de SP en de ChristenUnie roep ik de wethouder op om te handelen uit vertrouwen.