Bijdrage Voorstel Evene­men­ten­beleid Den Haag 2024 – 2026


23 augustus 2023

Voorzitter, mijn fractie is blij om te lezen dat duurzaamheid een zwaardere weging krijgt in het nieuwe evenementenbeleid, hier heeft mijn fractie altijd veel aandacht voor gevraagd. Wel zijn we benieuwd wat dit nou concreet betekent. Kunnen organisaties hun slechte duurzaamheidsscore niet meer compenseren met een hoge economische spin-off, bijvoorbeeld? En wordt van een evenement dat van nature zeer onduurzaam of zelfs vervuilend is dezelfde inzet verwacht op dit criterium als van evenementen die minder belastend zijn?

In de beantwoording van onze schriftelijke vragen spreekt het college zichzelf tegen. In antwoord op vraag 10 staat dat bij het toetsen op duurzaamheid is vastgelegd dat in elk geval getoetst wordt op o.a. de gevolgen voor dieren. In antwoord op vraag 14 staat dat niet getoetst wordt op de gevolgen voor dieren. Kan de wethouder dit toelichten? En wordt hier expliciet naar gevraagd bij de subsidieaanvraag?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren heeft wat vraagtekens bij de meerjarige afspraken met de zogenaamde beeldbepalende evenementen. Moeten deze festivals ieder jaar vooruitgang boeken of 3 jaar lang op hetzelfde niveau blijven? Wordt met de toegenomen zekerheid -ook financieel- ook meer verwacht van deze organisaties, bijvoorbeeld op verduurzaming? Zo ja, hoe wordt dat vastgelegd en kan er nog worden bijgestuurd tussendoor?

Dan het tendersysteem. Is dat nieuw of werd dat altijd al gebruikt? Mijn fractie is zeer benieuwd naar de puntentelling want die is nu echt niet transparant. Mijn fractie zou hier wel meer inzicht in willen krijgen, want tot nu toe lijkt het echt alsof er sprake is van willekeur. Zo wordt het varend corso -terecht- afgewezen omdat het niet voldoet aan de criteria, maar Vlaggetjesdag wordt volledig gehonoreerd, terwijl dat nog slechter scoort op duurzaamheid, slecht scoort op economische spin-off, geen divers publiek trekt, slecht toegankelijk is voor mensen met een beperking en weinig vernieuwing laat zien. Kan de wethouder dit toelichten?

Daarnaast moeten organisatoren een schatting geven van de economische spin-off, maar op basis waarvan? Dit kan toch niet echt gemeten worden? Ik heb van organisaties wel eens gehoord dat zij het gevoel hebben dat de beoordelingscommissie persoonlijke voorkeur mee laat spelen in het toekennen van subsidies. Dat is natuurlijk niet te checken, maar als er toch gewerkt wordt met een tendersysteem waarbij punten worden toegekend, kan dit dan niet gewoon openbaar worden gemaakt? Dan is het voor iedereen duidelijk en kunnen organisaties ook van elkaar leren wat ze nog beter kunnen doen. Graag een reactie.

Wat betreft toegankelijkheid, zou dit niet een eis moeten zijn, ipv toetsingscriterium? Onlangs kreeg ik van een vriendin die gebruikmaakt van een rolstoel te horen dat een festival als Life I Live voor haar compleet ontoegankelijk is. Want hoewel de gemeente Den Haag hoofdsponsor is van dit evenement, is informatie over toegankelijkheid niet of moeilijk vindbaar, zijn er geen rolstoelplatforms, geen plekken om tijdens een concert veilig te staan met een rolstoel en wordt nota bene het schelpenpad geadviseerd als ‘route met de minste obstakels’. En een evenement als Vlaggetjesdag, met 150 bezoekers waaronder veel senioren, heeft maar 5 invalidenparkeerplekken. Zou het niet eens goed zijn om met Stichting Voorall of een andere club ervaringsdeskundigen te kijken naar wat we als gemeente eigenlijk verlangen op dit gebied?

Voorzitter, tot slot nog een aantal losse vragen:

  • In het Zuiderpark botst het locatiebeleid met het Zuiderparktheater, vernam ik van het bestuur van het theater. Zou de wethouder met hen in gesprek kunnen gaan om te kijken of dit probleem op te lossen is?

  • Wat is de status van de eventuele revival van Parkpop?

  • Verder is het goed om te lezen dat Vrede&Recht en Koninklijke Stad als thema zijn losgelaten voor evenementen en er weer meer aandacht komt voor de popmuziek.