Bijdrage Commis­sie­brief Inzet Drones voor inspecties


23 augustus 2023

Voorzitter,

Het gebruik van drones voor inspecties lijkt een stap richting efficiënte dienstverlening, maar wat de Partij voor de Dieren betreft is dit niet zonder ernstige bedenkingen. Daarom heeft mijn fractie 4 vragen over privacy en ook een breder punt over omgang met drones.

Eerst over privacy: het is onmiskenbaar dat het filmen van individuen een invasie van hun privacy betekent. Dat filmbeelden niet worden opgeslagen betekent niet dat privacy niet geschonden wordt. Ook als iemand onbedoeld in beeld komt worden persoonsgegevens verwerkt. Dit vereist toestemming van de betrokkenen. Kan de wethouder aangeven hoe hiermee omgegaan wordt?

Voorzitter, als tweede punt: ook over hoe omwonenden worden geïnformeerd is nog veel onduidelijk. Inwoners moeten de kans hebben om voorbereidingen te treffen, zoals het sluiten van gordijnen als ze dat wensen. Kan de wethouder verduidelijken hoe mensen geïnformeerd worden?

Ten derde, voorzitter, dat de functionaris persoonsgegevens er naar gekeken heeft betekent nog niet dat in de uitvoering altijd alles goed zal gaan. Is er controle op de uitvoering en naleving van privacy, en zo niet, wil het college dit opzetten? Kan de wethouder aangeven of de inzet van drones geëvalueerd wordt, ook wat privacy betreft?

Voorzitter, afsluitend over privacy: mijn fractie vraagt zich af of het gebruik van drones werkelijk noodzakelijk is. Waarom zouden we niet de optie bieden aan onze burgers en omwonenden om bijvoorbeeld een thuisbezoek te prefereren? Als het gaat om het recht op privacy moet de overheid er soms ook voor zorgen dat we keuzes aanbieden die rekening houden met individuele behoeften, en niet simpelweg kiezen voor de minst belastende optie voor de gemeente.

Tot slot, drones. Het lijkt mijn fractie belangrijk dat we een duidelijk dronebeleid opstellen. Hoe denkt het college hierover? Als we nu niet de juiste kaders vaststellen, lopen we het risico op een glijdende schaal, dat er steeds meer projecten zijn waar het wel handig is voor de overheid om een drone te gebruiken, zodat drones over 20 jaar continu door de stad rondvliegen. Willen we echt een toekomst waarin de lucht permanent gevuld is met drones, en wat blijft er dan nog over van het recht op privacy?