Bijdrage Nieuwe invulling subsidies verduur­zaming woningen


23 maart 2023

Voorzitter,

Fijn om te kunnen spreken over de aanpassing van de subsidieregelingen. Wat de Partij voor de Dieren is het verstandig de regelingen te herzien. We hebben echter zorgen over het tempo; alles wordt anders per 1 april. Dit terwijl er nog geen nieuwe regeling bekend is. Waarom zo halsoverkop het omgooien zonder dat al een alternatief is vastgesteld? Er staat tien dagen voor het ingaan van de nieuwe systematiek nog niets online. Zo zorgt de wethouder in plaats voor versnelling voor vertraging. Waarom niet de huidige subsidies nog wat langer door laten gaan, zodat mensen die er rekening mee hielden deze kunnen benutten?

Verder over de inhoud van de regeling. Een rare wijziging is dat opeens de groene daken subsidie is verdwenen. Dit was een subsidie die juist de laatste tijd beter ging lopen en deze subsidie was er niet voor energiebesparing maar voor klimaatadaptatie. Waarom wil de wethouder deze subsidie laten verdwijnen? Gooien we het kind niet met het badwater weg?

Dan de subsidies zelf. Er wordt gezegd dat het Rijk subsidies invoert en dat het beter is die te volgen. Maar de subsidies zijn toch niet altijd vergelijkbaar? Als je bij het RIjk 15% krijgt vergoed en dit eerst tot 50% van de gemeente was; dan ga je er toch flink op achteruit? Zo wordt het alsnog onbetaalbaar voor een groep mensen. Graag een reactie.

Dan de communicatie. Tot nu toe is die vanuit de gemeente niet al te best. Het is goed dat de gemeente gerichter gaat communiceren. Maar is het risico niet dat nu dat nog niet is vormgegeven er veel minder in plaats van meer actie de komende maanden gaat plaatsvinden? Zo weten vele mensen Hou van je huis niet te vinden. Hoe zal dat in de toekomst verbeteren?

Tot slot, ook bij de EFG-aanpak blijft veel nog vaag. Het gebiedsgerichter is goed, maar wanneer wordt hiermee begonnen en zien we dit jaar al een effect.