Gemeente moet vastgoed sneller verduur­zamen


24 januari 2019

Wethouder Van Tongeren (GroenLinks) moet het tempo waarin zij het gemeentelijk vastgoed verduurzaamt, versnellen. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde de motie van de Partij voor de Dieren, GroenLinks, CDA, HSP, CU/SGP en PvdA die hiervoor pleitte.

De verduurzaming van de gemeentelijke panden heeft de afgelopen maand veel stof doen opwaaien. Het coalitieakkoord van mei 2018 legde de ambitie neer om in deze coalitieperiode, die loopt tot 2022, de helft van het gemeentelijke vastgoed (nagenoeg) energieneutraal te krijgen. In een recente brief leek wethouder Van Tongeren daarop terug te komen, door te stellen dat zij zich richt op slechts 40 van de ruim 800 gemeentelijke panden.

Een aantal raadsleden nam hier geen genoegen mee, waaronder Robert Barker van de Partij voor de Dieren. Hij heeft de kwestie geagendeerd. Robert Barker: “De wethouder moet zich gewoon houden aan het coalitieakkoord. Om onze klimaatambities te halen is het aanpakken van het gemeentelijk vastgoed essentieel. De gemeente moet hierin voorop lopen en het goede voorbeeld geven. De gemeente verwacht van burgers en bedrijven dat zij in duurzaamheid investeren en moet dat daarom zeker ook zelf doen.”

De aangenomen motie stuurt het stadsbestuur weer richting de juiste snelheid, volgens Barker. “Door onze aangenomen motie moet het college volgend jaar met een versnellingsplan komen. Het is goed om te zien dat een meerderheid van de raad geen genoegen neemt met getreuzel bij de verduurzaming van Den Haag.”

Gerelateerd nieuws

PvdD: ‘Meer capaciteit voor dierenpolitie in Den Haag’.

Als het aan de Partij voor de Dieren Den Haag ligt komen er meer dierenpolitieagenten in Den Haag. De partij heeft schrifteli...

Lees verder

PvdD en HSP: ‘Burger opnieuw buitenspel bij Koekamp’

De wethouder schrijft meedenkende burgers opnieuw af bij de ontwikkeling van het groengebied de Koekamp. Dat vinden Partij vo...

Lees verder