Bijdrage Regionale reali­sa­tie­agenda woningbouw Haag­landen


6 april 2023

Voorzitter,

De eerste vraag: hoe bindend is dit? Is dit gewoon een stuk met meningen of is het meer dan dat? En de lijst met projecten, betekent dit dat het college zich aan committeert zonder dat we de randvoorwaarden weten? Soms is het stuk heel vaag. Wat hebben we hier aan en wat is dit document?

Veel aandacht bij de regionale woondeal gaat uit naar de aantallen woningen. Terwijl de echte vraag is: wat zijn de randvoorwaarden die bouw mogelijk maken? Hoe zorgen we dat de natuur en de aarde onze productiedrang aankunnen?

In de woondeal worden verschillende kritische succesfactoren genoemd, waaronder: water, bodem en stikstof. Het is van cruciaal belang dat we ons bewust zijn van de impact van de bouw op de deze aspecten. Daarom een aantal vragen:

- Hoe zorgen we voor de bescherming en het behoud van de natuurlijke waterhuishouding en de bodemkwaliteit in onze regio? Hoe wordt dit concreet in de uitwerking van de woondeal opgepakt?

- Hoe gaan we om met verdroging als gevolg van de bouwactiviteiten? Worden er maatregelen gepland om de waterretentie te verbeteren?

- Zijn er concrete mogelijkheden om de klimaatadaptatie in onze regio te bevorderen via de woondeal? Kunnen we bijvoorbeeld denken aan de aanleg van groengebieden en klimaatbestendige infrastructuur?

- Is er voldoende aandacht voor het versterken van de natuur in het kader van de stikstofcrisis? Wat wordt gedaan om die kritische succesfactor aan te pakken?

- Wat doet het college en de regio verder met de signalen dat er te weinig drinkwatercapaciteit kan zijn?

Voorzitter, als we willen zorgen voor een leefbare en duurzame regio voor de toekomst, dan moeten we water en bodem sturend maken in onze plannen voor de woondeal. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de regionale woondeal een positieve impact heeft op onze natuurlijke omgeving.