Bijdrage Aanvraag omge­vings­ver­gunning horeca-paviljoen bij het Noor­delijk Haven­hoofd


6 april 2023

Voorzitter,

We hebben steeds gehoord dat de gemeente aan van alles moet meewerken omdat dit de kaders zijn die eerder zijn bepaald. Dat geldt niet voor dit plan, want in de kaders is bepaald dat het een groen duin wordt zonder bebouwing. De gemeente wil hiervan afwijken.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren begrijpt dat de ondernemer JM Snacks veel met de gemeente heeft gesproken en dat de gemeente uiteindelijk heeft voorgesteld om in het duin te bouwen. Echter, de gemeenteraad is echter nooit betrokken bij dit plan. Waarom zouden we nu instemmen met het plan? Welke alternatieven zijn bekeken? Is gekeken naar de huidige locatie of naar een locatie aan de strandkant?

Voorzitter, het plan om het bestemmingsplan aan te passen is vastgelegd in een gebiedsovereenkomst door het college. Maar voorzitter, het college kan niet op die manier een raadsbevoegdheid wegcontracteren. Erkent de wethouder dit? Erkent de wethouder dat de raad niet slechts een stempelpost is, maar ook nee kan zeggen ook al zal VolkerWessels dan niet blij zijn?

Verder, voorzitter, de compensatie. Het college wil dat de raad instemt met het schrappen van een deel van het groen uit het bestemmingsplan. Komt er dan ergens juist extra groen bij?

Tot slot, voorzitter een bredere vraag. Kan de wethouder aangegeven of de plannen van 3xVis waarin ook AZ Fisheries participeert wel doorgaan? Dit ook met het oog op de aanstaande sloop van het KNRM-huisje.