Bijdrage Een Toegan­ke­lijke buiten­ruimte


7 april 2023

Voorzitter,

Uit het stuk over toegankelijke buitenruimte blijkt dat toegankelijkheid richtinggevend is bij de uitvoering van plannen in de buitenruimte. Rechtgevend, voorzitter.

Kan de wethouder toelichten waarom we dat niet wat strakker en dwingender hebben opgeschreven. Waarom staat hier niet bijvoorbeeld dat toegankelijke buitenruimte de norm is en dat we het als uitgangspunt meenemen in nieuwe plannen?

Dit is de coördinerend wethouder wat fijn is want hoe worden we als gemeenteraad de komende periode geïnformeerd over toegankelijkheid? Komt er ieder half jaar een voortgangsrapportage? We horen het graag van de wethouder.

Welke doelen formuleren we als gemeente die we willen behalen?

Wanneer rijden de nieuwe bussen vanuit de aanbesteding? Want dit betekend dat tot die tijd er geen andere maatregelen genomen worden voor toegankelijk OV.

De Adviescommissie Openbare Ruimte (ACOR) en het Vooroverleg Over Verkeerszaken (VOV) beoordeelt de ruimtelijke en verkeersveilige kwaliteit van een ontwerpvoorstel voor de (her)inrichting van de openbare ruimte, zoals de aanleg van een nieuw park of straatprofiel.Toegankelijkheid wordt getoetst door het Vooroverleg Over Verkeerszaken (VOV).

Wat wordt gedaan om toegankelijkheid in het begin in plannen in te bedden zodat dit niet aan het einde van traject moet worden aangepast? Welke kennis is bijv beschikbaar op gebied van toegankelijkheid in de ACOR?

Het college is bereid zich in te zetten om een toetsing toegankelijkheid vroeg in het proces te starten. ‘Hoe gaat de wethouder zich daarvoor inspannen?

Dan geleidelijnen.

In onze schriftelijke vragen wordt aangegeven dat er 385 knelpunten zijn geïnventariseerd en dat er nu 50 zijn aangepakt. Kan de wethouder toelichten hoeveel er dan dit jaar integraal bij vervangingsopgave en herinrichtingen dit jaar worden vervangen/aangepakt?Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Regionale realisatieagenda woningbouw Haaglanden

Lees verder

Bijdrage Verlengen regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer