Bijdrage Duurzame subsidies


30 maart 2023

Voorzitter,

Last minute gooit het college alle duurzaamheidssubsidies om. De vraag is: kom je niet zo van de regen in de drup? Voor de meeste mensen zijn er zo minder subsidies beschikbaar, maar we verwachten dat méér mensen hun huis gaan aanpakken. Wij vragen ons af of dit gaat gebeuren en of meer mensen een warmtepomp gaan aanschaffen met minder subsidie. Vandaar de motie:

Verzoekt het college:

  • in kaart te brengen of de subsidie voor warmtepompen van het Rijk kan worden opgeplust om de energietransitie te versnellen.


Dan de doelgroepenaanpak. Dit lijkt zich slechts op Ooievaarspashouders te richten. Dit is wat anders dan in het coalitieakkoord stond. Vandaar de motie samen met Hart voor Den Haag:

Verzoekt het college:

  • de subsidieregelingen ook te richten op doelgroepen zonder ooievaarspas die door weinig spaargeld en een lage leencapaciteit niet gebruik zullen maken van de beschikbare subsidies.