Bijdrage Univer­siteit Leiden


30 maart 2023

Voorzitter,

Net als bij het vorige punt, het KJ-plein, wil het college zonder duidelijke berekening miljoenen uitgeven. Dit keer 10 miljoen aan de Universiteit Leiden omdat het een mooi rond getal is. Tot zover de onderbouwing. Is dat echt hoe we willen dat een gemeente werkt? Gewoon geld zonder onderbouwing over de stad uitstrooien?

Wat de Partij voor de Dieren is dit geen behoorlijk bestuur. Des te meer omdat met het uitgeven van dit geld nog meer problemen ontstaan. Er is al een duidelijk tekort aan studentenwoningen en het college gaat het probleem nog groter maken zonder er studentenwoningen tegenover te zetten.

Tot slot, wil ik het ongenoegen van mijn fractie uiten over het niet uitvoeren van de toezeggingen. Dit gebeurt te vaak en nu is het niet eens per ongeluk. De toezeggingen van de vergadering van vorig jaar weigert de wethouder gewoon uit te voeren, bijvoorbeeld om de offertes vooraf te delen. Graag hoor ik dat de wethouder nog tot inkeer komt; anders kom ik er in tweede termijn nog op terug.