Robert Barker (PvdD) trapt af met duurzaam vastgoed


17 april 2018

Donderdagavond zet Robert Barker (raadslid van de Partij voor de Dieren) zich tijdens zijn maidenspeech in om de vele gebouwen die de gemeente over de hele stad in bezit heeft te verduurzamen. Dankzij een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren is hier recent 6 miljoen euro voor beschikbaar gesteld, maar het is onwaarschijnlijk dat dit genoeg is om aan het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen. Daarom dient Robert Barker een amendement in om snel in kaart te brengen welke investeringen nodig zijn, zodat het stadsbestuur hier geld voor kan uittrekken.

Het vastgoed van de gemeente bestaat onder meer uit kantoren, sporthallen, bibliotheken, theaters – opgeteld honderden gebouwen. Om aan het Parijs-akkoord te voldoen moet heel Den Haag in 2030 klimaatneutraal zijn. Een grote meerderheid van de gemeenteraad ondersteunt dit streven en heeft deze doelstelling daarom in het Klimaatpact opgenomen. Deze partijen vinden bovendien dat gemeentelijke gebouwen in Den Haag vanaf 2030 niet meer mogen bijdragen aan klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen.

De Partij voor de Dieren heeft het stadsbestuur al in november 2016 met een motie opgeroepen een strategie voor het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen op te stellen. Recent heeft het stadsbestuur besloten om hier 6 miljoen voor beschikbaar te stellen. Robert Barker (PvdD): “Om opwarming van de aarde tegen te gaan moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Tot voor kort deden we dat als gemeente helemaal niet. Wij zijn blij dat de gemeente nu gaat investeren in haar gebouwen om deze te verduurzamen, maar dit is nog niet genoeg. Zoals het stadsbestuur zelf al aangeeft, zal het 2030-doel met deze investeringen niet gehaald worden.”

Robert Barker pleit ervoor dat het stadsbestuur zich aan het Parijs-akkoord houdt: “Juist de gemeente moet het goede voorbeeld geven en zich vol inzetten om in 2030 klimaatneutraal te worden, zodat we toekomstige generaties behoeden voor de gevolgen van de opwarming van de aarde. Met een amendement zal ik het stadsbestuur oproepen om in kaart te brengen welke extra investeringen hiervoor nodig zijn, zodat we snel kunnen toewerken naar een klimaatneutraal Den Haag.”

Gerelateerd nieuws

PvdD wil snel verbod knalvuurwerk in Den Haag

De Partij voor de Dieren Den Haag heeft het stadsbestuur in schriftelijke vragen opgeroepen zich in te zetten voor een gemeen...

Lees verder

Stadsbestuur schetst pad naar fossielvrije gebouwen in 2030

Het stadsbestuur gaat, door een aangenomen amendement van de Partij voor de Dieren, in kaart brengen welke investeringen nodi...

Lees verder