Motie aange­nomen: gemeente wil klimaat­neu­trale nieuwbouw


13 april 2017

Een raadsmeerderheid wil dat de mogelijkheid om bij nieuwbouw op gemeentegrond een klimaatneutraal gebouw als eis te hanteren, wordt onderzocht. Een motie van de Partij voor de Dieren die hierom vraagt, is donderdag aangenomen.

Klimaatneutraal betekent dat bij energieverbruik geen broeikasgassen meer worden uitgestoten, waardoor er geen schade aan het klimaat wordt aangericht. Door klimaatneutraal bouwen worden inwoners en bedrijven minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

De gemeente stelt nu nog geen klimaatneutrale eis bij grondexploitaties, maar Den Haag wil wel een klimaatneutrale stad zijn in 2040. Om deze doelstelling te halen, is het noodzakelijk dat er bij nieuwbouwprojecten klimaatneutraal gebouwd wordt.