Schrif­te­lijke vragen Zonne­pa­nelen op woonboten


Indiendatum: apr. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Wanneer de afmetingen van een woonboot wijzigen, vereist de Haagse Verordening op de binnenwateren dat er een nieuwe ligplaatsvergunning wordt aangevraagd. Dit moet dus ook als er zonnepanelen op het dak worden gelegd. Dit ontmoedigt woonbooteigenaren om hun woning te verduurzamen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker, Partij voor de Dieren; Peter Bos, Haagse Stadspartij; Dennis Groenewold, D66; Kavish Partiman, CDA; Janneke Holman, PvdA; Arjen Kapteijns, GroenLinks; Hanne Drost, SP; Pieter Grinwis, ChristenUnie/SGP; Tahsin Çetinkaya, Islam Democraten; Adeel Mahmood, NIDA; en Frans Hoijnk van Papendrecht, 50PLUS, de volgende vragen:

  • Is het college bereid met een (voorstel tot) wijziging van de Verordening op de binnenwateren te komen, zodanig dat verduurzamingsmaatregelen die een aanpassing van de afmetingen van een woonboot tot gevolg hebben (binnen een marge van redelijkheid) uitgezonderd worden van de plicht tot aanvraag van een nieuwe ligplaatsvergunning? Zo nee, waarom niet?
  • Is het college bereid deze uitzondering ook te laten gelden voor woonboten in het overgangsrecht (artikel 41)?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Dennis Groenewold
D66

Kavish Partiman
CDA

Janneke Holman
PvdA

Arjen Kapteijns
GroenLinks

Hanne Drost
SP

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP

Tahsin Çetinkaya
Islam Democraten

Adeel Mahmood
NIDA

Frans Hoijnck van Papendrecht
50PLUS

Indiendatum: apr. 2019
Antwoorddatum: 7 mei 2019

Het raadslid de heer Barker heeft op 1 april 2019 een brief met daarin twee vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Wanneer de afmetingen van een woonboot wijzigen, vereist de Haagse Verordening op de binnenwateren dat er een nieuwe ligplaatsvergunning wordt aangevraagd. Dit moet dus ook als er zonnepanelen op het dak worden gelegd. Dit ontmoedigt woonbooteigenaren om hun woning te verduurzamen.

1. Is het college bereid met een (voorstel tot) wijzigen van de Verordening op de binnenwateren te komen, zodanig dat verduurzamingsmaatregelen die een aanpassing van de afmetingen van een woonboot tot gevolg hebben (binnen een marge van redelijkheid) uitgezonderd worden van de plicht tot aanvraag van een nieuwe ligplaatsvergunning? Zo nee, waarom niet?

Ja. Nu in het kader van de energietransitie gewenst is woon- en bedrijfsschepen te verduurzamen wordt een voorstel voorbereid om het begrip maatvoering in artikel 1 van de Verordening op de binnenwateren (VOB) aan te passen. Vervolgens zal worden voorgesteld dit ook te laten gelden voor woon- en bedrijfsschepen welke vallen onder de zogenaamde overgangsbepalingen (artikel 41 VOB). Dit wel met de kanttekening dat deze verduurzamingsmaatregelen - qua afmetingen binnen een marge van redelijkheid - demontabel zijn en dus niet constructief één geheel vormen met het oorspronkelijke woon- cq. bedrijfsschip.

2. Is het college bereid deze uitzondering ook te laten gelden voor woonboten in het overgangsrecht (artikel 41)?

Zie antwoord op vraag 1.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Peter HennephofPauline Krikke