Amen­dement Leg beloofde groene ruimten vast


10 november 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 november 2022, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Vaststelling bestemmingsplan Steenzicht en Ruimzicht (RIS313261).

Besluit om:

-aan artikel 1 (begrippen) een volgende lid toe te voegen onder vernummering van de daaropvolgende leden:

  Binnentuin

  Een tuin met voldoende gronddekking op een aangepaste constructie voor volwaardig groen, voldoende waterberging en de mogelijkheid gras, of moestuinen aan te leggen. Ter plaatse van bomen en heesters heeft het pakket een dikte van circa 1 meter of zijn er openingen in het dek. De beplanting is van zodanige kwaliteit dat er sprake is van compensatie voor eerder aanwezige tuinen op maaiveld en kan daardoor onder andere voedsel, verblijfplaatsen en nestplekken voor fauna bieden.

  - aan artikel 6.2.1 een extra sub e toe te voegen:

  een parkeergarage van ten hoogste 1 bouwlaag te voorzien van een binnentuin.


   Toelichting:
   In de Nota van Uitgangspunten voor dit project wordt over de collectieve, groene binnenruimtes aangegeven dat ‘er voldoende gronddekking op de constructie komt voor volwaardig groen, voldoende waterberging en de mogelijkheid gras, of moestuinen aan te leggen. Ter plaatse van bomen en heesters heeft het pakket een dikte van circa 1 meter of zijn er openingen in het dek.’ Verder wordt aangegeven dat het puntensysteem Groen en Natuurinclusief bouwen (RIS 301953) van toepassing is. In het bestemmingsplan worden deze punten echter niet juridisch vastgelegd waardoor het risico bestaat dat de in de NVU benoemde groene collectieve ruimten er niet komen.

   Met dit amendement worden deze groene collectieve ruimten op de daken van de parkeergarage vastgelegd. Dit wordt op een gelijke manier gedaan als bij het aangenomen bestemmingsplan Madurodam waar ook de natuurinclusieve bebouwing en dakbedekking via het bestemmingsplan is afgedwongen. Op die manier wordt ook verankerd dat het grote verlies aan groene ruimte (2265 onverharde ruimte verdwijnt volgens de watertoets) deels wordt gecompenseerd, zoals was voorgenomen in de NVU.

   Leonie Gerritsen

   Partij voor de Dieren

   Lesley Arp

   SP
   Status

   Aangenomen

   Voor

   Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

   Tegen