Bijdrage Integraal Huis­ves­tingsplan Onderwijs


Cie samen­leving

4 november 2022

Voorzitter,

Momenteel zitten veel kinderen en leerkrachten in verouderde, ongezonde en niet duurzame schoolgebouwen. Terwijl ook bij onderwijsinstellingen de energierekening oploopt, blijven we achter in het verduurzamen van onze schoolgebouwen. Ik citeer uit het voorstel: ‘Om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen is de verduurzaming van schoolgebouwen nodig’. Sinds 2018 is er een extra toeslag voor nieuwe schoolgebouwen met het label Bijna energie neutraal. Kan de wethouder aangeven hoeveel scholen in Den Haag voldoen aan de norm bijna energieneutraliteit?

Ook wil de PvdD zich richten op een gezond schoolgebouw en een gezonde leefomgeving van scholen.

Van 2020 tot 2021 is 1 miljoen aan subsidies toegekend aan scholen voor de cofinanciering van energiebesparende maatregelen en de aanleg van groen blauwe schoolpleinen. Het is goed om terug te lezen dat scholen gebruik maken van de beschikbare middelen. Wel nog een aantal vragen over deze subsidie aan de wethouder. Kan de wethouder aangeven hoeveel aanvragen voor deze subsidie zijn gedaan in 2021 en 2022? Heeft de wethouder inzichtelijk hoeveel scholen in den haag een groen blauw schoolplein hebben? En heeft de wethouder inzichtelijk hoeveel scholen energiebesparende maatregelen hebben getroffen?

mijn partij stelde eerder voor om een termijn te stellen aan het realiseren van groenblauwe schoolpleinen. Zodat we een ijkpunt hebben om naartoe te werken. Kan de wethouder hierop reflecteren?

Dan veel scholen hebben een subsidieaanvraag gedaan om de ventilatie in schoolgebouwen te verbeteren. Dat is natuurlijk een goede stap om het binnenklimaat van schoolgebouwen te verbeteren, maar mijn partij wil graag weten of er ook wordt gesproken met scholen over de luchtkwaliteit rondom scholen, dus buiten. Zou de wethouder kunnen verhelderen of hier aandacht voor is?

Dan Den Haag Zuid West worden de komende jaren veel woningen gebouwd. Er komt dan ook een tweede VO school in de wijk. Kan de wethouder verduidelijken of er op deze school ook Havo en VWO onderwijs zal worden aangeboden?

Dan tot slot voorzitter, sluit ik mij ook aan bij de Haagse stadspartij. hoe zorgt dit college ervoor dat waar mogelijk we oude schoolgebouwen renoveren in plaats van direct te kiezen voor vervangende nieuwbouw?

Tot zover.