Kwetsbare locaties beschermen


Op sommige plekken wil je dat de lucht écht schoon is. Denk hierbij aan schoolpleinen, ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Er worden geen nieuwe gevoelige bestemmingen toegevoegd op plaatsen met een slechte luchtkwaliteit. Bestaande gevoelige bestemmingen op plekken met slechte lucht mogen niet uitbreiden.