Bijdrage Programma Toekomst Sche­ve­ningen Badplaats


Cie Bestuur

21 april 2021
Voorzitter,

Ten eerste dank voor dit stuk, het is goed om te zien dat er concrete acties op papier zijn gezet. Ook goed om te lezen dat bewoners en ondernemers flink betrokken zijn bij de totstandkoming van dit plan. Dank aan hen voor de tijd en energie die zij hierin hebben gestoken. Uiteindelijk zijn zij degenen die er het meest last van hebben als er rotzooi wordt getrapt op Scheveningen. Ik hoop dat zij de samenwerking ook als prettig en constructief hebben ervaren. Ook is mijn fractie blij dat er meer handhaving komt. Onder andere met de nautische BOA’s, die met een bootje langs de kustlijn de boel in de gaten kunnen houden. Zo kan Staandwantvissen bijvoorbeeld worden tegengegaan.

Voorzitter, het college heeft een heilloos geloof dat meer toeristen trekken altijd goed is. Als ze op de stoep staan, kijken we wel weer verder. En daar richten de maatregelen van het college zich op. Sterker nog, als we naar het dashboard ‘Maatregelen per druktescenario’ kijken, zien we dat pas als we code rood hebben bereikt qua drukte, de toeristische campagnes worden stopgezet. Hoe kan de wethouder dat met elkaar rijmen?

Voorzitter, het strand is wat de Partij voor de Dieren betreft geen verdienmodel. Het strand is een betaalbaar uitje voor iedereen. Als het warm is, willen mensen graag naar het strand, daarvoor hoef je geen marketingcampagne op te zetten. Bij mooi weer is het altijd druk geweest op Scheveningen, het is dan toch logisch dat als er wordt ingezet op extra toeristen en bezoekers trekken, het te druk kan worden? Mijn fractie begrijpt heel goed dat bijvoorbeeld horecaondernemers het fijn vinden als er veel bezoekers met geld op zak gebruik maken van hun gastvrijheid. En dat zij graag willen dat deze mensen middels marketing naar Scheveningen worden getrokken. Maar tenzij je andere bezoekers weg gaat jagen, betekent dat onder de streep dat er echt enorme hoeveelheden mensen naar de kust trekken. En dat zet de leefbaarheid onder druk. Kwaliteitstoerist of niet. Hoe kijkt de wethouder hiernaar? Wat de Partij voor de Dieren betreft moeten we geen marketing meer inzetten om toeristen te trekken, er is nu eenmaal beperkte handhavingscapaciteit en capaciteit van het mobiliteitssysteem.

Veel overlast wordt veroorzaakt door de gigantische toestroom aan auto’s die de stad op slot zetten en overal worden geparkeerd. We zien goede plannen en voornemens om bereikbaarheid en OV te verbeteren, maar de uitvoering is nog niet overal even duidelijk. Wat zijn bijvoorbeeld de logistieke mogelijkheden en hindernissen om extra trams in te zetten in de drukke periodes? Want zeker als ook automobilisten worden gestimuleerd om het laatste stukje per tram te doen, wordt het zo druk, dat er bijna elke 5 minuten wel een tram richting strand moet. Wat zijn de beperkingen?

En hoe gaan de zogenoemde ‘uit-je-auto’ en park+bike meer naamsbekendheid krijgen? Bijna niemand kent ze en mensen zullen daarom überhaupt niet overwegen er gebruik van te maken. Hoe worden verder bijvoorbeeld mensen die al onderweg zijn naar Den Haag daar naartoe gewezen? Worden er nog meer parkeergarages bij betrokken, zoals die onder het Malieveld?

Mijn fractie heeft ook nog een vraag over geluidsoverlast. Zou het mogelijk zijn om decibelmeters te plaatsen op plekken waar veel bewoners aangeven last te hebben van geluidsoverlast. Wij hebben van flatbewoners vernomen dat zij het vervelend vinden om altijd aangifte te moeten doen van bijvoorbeeld strandtenten of hangjongeren die voor overlast zorgen, ook omdat het vaak lang duurt voor de politie komt om een geluidsmeting te doen. Met vaste meters zou dit op afstand kunnen worden afgelezen en zou structurele geluidsoverlast kunnen worden aangepakt.