Bijdrage Ziens­wijze ontwerp­be­groting MRDH 2022


Cie Bestuur

21 april 2021

Voorzitter,

De PvdD is blij om te lezen dat ondanks de coronacrisis er toch nog investeringen worden gedaan in het OV. Maar er heerst nog wel grote onduidelijkheid op de effecten van deze crisis op het goed functioneren van het OV. Ook is de voorliggende begroting is opgesteld op basis van de uitgangspunten die ook in voorgaande jaren hebben gegolden.

Het lijkt erop dat er geen lessen zijn getrokken uit de vorige periode toen ook halverwege moest bijgesteld. Waarom is er nu geen stappenplan opgesteld om met dit soort onverwachte situaties om te gaan?

Voorzitter, we zien in de MRDH-begroting een CO2-doel voor verkeer, maar zien niet hoe dit doel past binnen het grotere plaatje om klimaatneutraal te worden. Waarom is dit niet te zien? Kan de gemeente dit niet bepleiten? Het woord ‘klimaat’ wordt zelfs nooit genoemd. Verder wordt niet aangegeven hoe de organisatie zelf duurzamer wordt. In de Haagse begroting komt dit wel terug. Waarom gaat de MRDH hier niet op in?

Ook is er toegezegd om de democratische processen rondom de MRDH te verbeteren om zo de democratische legitimiteit te vergroten. Helaas zien wij dat ook in deze begroting niet terug. Waarom is hier wederom geen aandacht aan besteed? Waarom is er niet voor gekozen om een zienswijze in te dienen als gemeente? Meermaals hebben we als Den Haag hier per amendement ook aandacht voor gevraagd. Waarom heeft de MRDH hier ook nooit iets mee gedaan?

Tenslotte, voorzitter, kan de wethouder toezeggen dat als de begroting tussendoor wordt herzien, de raad dit keer beter wordt betrokken? En hoe wil zij dit doen?