PvdD: Geen nieuwe school naast de A12


24 september 2018

Op 300m van de A12 bij Leidschenveen wil de Britse school een nieuwe middelbare school bouwen. Aangezien op deze plek de luchtkwaliteit erg slecht is wilden verschillende partijen, waaronder het CDA en de Partij voor de Dieren, deze bouw niet toestaan. Echter, collegepartijen Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks steunden dit besluit waardoor de bouw van de school mogelijk wordt.

Na de bouw van de nieuwe Britse School zullen 550 extra middelbare scholieren les krijgen langs de A12. Dit terwijl de landelijke GGD adviseert om geen schoolgebouwen te bouwen binnen 300m van een snelweg. De reden dat de GGD tegen een dergelijke locatie adviseert, is vanwege de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden wat kan leiden tot astma, chronische bronchitis en hart- en vaatziekten. Blootstelling is met name schadelijk voor kwetsbare groepen, zoals kinderen.

Het Haagse stadsbestuur kiest er toch voor om de bouw van de school toe te staan en neemt maatregelen om de luchtkwaliteit binnen de school goed te houden. Zo mogen ramen niet te veel open staan en moet de school alle kieren dichten en luchtfilters plaatsen. Kavish Partiman, gemeenteraadslid CDA Den Haag: “Dit voorkomt niet dat leerlingen tijdens het buitenspelen en fietsen jarenlang slechte lucht inademen. Er komen sportvelden naast de snelweg; op deze manier is sporten zelfs niet meer gezond.”

Vanwege de gevaren voor de gezondheid heeft de Partij voor de Dieren samen met verschillende partijen, waaronder het CDA en de Haagse Stadspartij, moties ingediend om de bouw van de school nu niet toe te staan en in te zetten op het verbeteren van de luchtkwaliteit in Leidschenveen. Deze moties haalden geen meerderheid aangezien coalitiepartijen zoals GroenLinks en D66 ze niet steunden. Robert Barker, gemeenteraadslid Partij voor de Dieren: “Het is onverantwoord dat de coalitie instemt met de bouw van een nieuw schoolgebouw naast de snelweg. Het belang van kinderen die snakken naar schone lucht zou voorop moeten staan.”

Gerelateerd nieuws

Raad wil beter onderzoek naar sloop monument Plein 1813

De keuze van het college van burgemeester en wethouders om medewerking te verlenen bij de vestiging van de Israëlische ambass...

Lees verder

Dierendagboodschap: stop de stalbranden!

Morgen op Werelddierendag vraagt Partij voor de Dieren Den Haag met een flyeractie op de Grote Marktstraat aandacht voor stal...

Lees verder