Bijdrage Rapport Jeugdom­budsman


Cie samen­leving

4 november 2022

Voorzitter,

Er zijn voorgaand al veel goede vragen gesteld. De PvdD vindt het ook van groot belang dat jongeren worden gehoord en dat zij mogelijkheid hebben zelf een klacht in te kunnen dienen. Daarom zijn wij ook blij dat de jeugdombudsman dit onderzoek heeft gedaan. Dit geeft ons namelijk meer inzicht in de processen en meer inzicht in waar we verbetering kunnen aanbrengen.

Zoals ik net al noemde kwam mij via een oud medewerker van het CJG ter ore dat medewerkers niet goed worden geïnstrueerd of ingewerkt, over hoe om te gaan en hoe de klachtenregeling te communiceren naar de cliënt. Er is onder medewerkers geen duidelijk lijn over hoe en wanneer de klachtenregeling te communiceren. De oud medewerker communiceerde de klachtenregeling pas met haar cliënt wanneer naar eigen zeggen zeggen een fout was begaan.

Door het eerder genoemde voorbeeld lijkt het de PvdD toch ook van belang dat er onder medewerkers die werken bij alle betrokken instelling een duidelijk lijn is hoe de klachtenregeling te communiceren naar cliënten of jeugdigen. De PvdD denkt dan natuurlijk graag mee. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door te het te standaardiseren om met iedere nieuwe medewerker de klachtenregeling door te nemen. Kan de wethouder hierop reflecteren?

Dan voorzitter wil ik het net als voorgaande collega’s hebben over een onpartijdige klachtenbehandelaar. De wethouder noemt in de beantwoording op de aanbevelingen dat er sprake is van onpartijdigheid vanwege de klachtencoördinator die wordt ingezet. Helaas signaleert de jeugdombudsman wel degelijk dat deze route niet altijd goed verloopt. Bij informele klachten vervult de teammanager vaak ook de rol van de klachtencoördinator en voldoet de klachtenregeling niet aan de wettelijke voorwaarden. De PvdD vraagt dan ook aan de wethouder hoe we dit in de toekomst toch kunnen voorkomen? Kan de wethouder de aanbeveling van de jeugdombudsman overnemen?


Tot zover


Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Lees verder

Bijdrage Haagse re-integratie aanpak

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer