College laat ambities verduur­zamen sociale huur­wo­ningen varen


20 oktober 2015

De Partij voor de Dieren heeft tijdens het debat over afspraken met woningcorporaties bezwaar gemaakt tegen het ontbreken van duidelijke overeenkomst om de CO2 uitstoot van sociale huurwoningen terug te dringen. De gemeente Den Haag maakt momenteel afspraken met Staedion, Haag Wonen en Vestia over de prestaties die deze corporaties gaan leveren, maar over het verduurzamen van de woningen heeft het college geen concrete afspraak opgenomen.

Ongeveer een derde van de CO2 uitstoot in Den Haag wordt veroorzaakt door woningen. Woningcorporaties bezitten een derde van die woningen. Slechts 18% van deze huurwoningen is energiezuinig. Om ervoor te zorgen dat woningen niet meer bijdragen aan klimaatverandering, moeten gemeente, huiseigenaren en verhuurders snel inzetten op energiebesparing en schone, hernieuwbare energie.

Maar in de concept-afspraken tussen de gemeente Den Haag en de drie woningcorporaties staat nagenoeg geen afspraak om sociale huurwoningen energiezuiniger en -schoner te maken. Dat terwijl het stadsbestuur in de Volkshuisvestelijke Agenda van begin 2015 nog schreef dat alle huurwoningen in 2020 energiezuinig zouden zijn. Ook staat er geen actieplan in voor vervuilende woningen, terwijl dit wel het voornemen was van het stadsbestuur.

De Partij voor de Dieren heeft daarom gepleit voor concrete ambitieuze afspraken met corporaties om hun woningbezit te verduurzamen. Daarnaast pleit de partij voor pilots met het klimaatneutraal maken van woningen - zorgen dat de woningen geen CO2 meer uitstoten - en het aanpakken van de meest energieverspillende woningen.

Christine Teunissen, raadslid Partij voor de Dieren Den Haag: "Het stadsbestuur laat met deze prestatieafspraken elke ambitie varen en geeft weinig sturing aan de corporaties. Zonder concrete afrekenbare duurzaamheidsafspraken verdwijnt een klimaatneutraal Den Haag in 2040 uit het zicht."

De gemeenteraad spreekt 26 november opnieuw over de prestatieafspraken.

Lees hier de bijdrage van de Partij voor de Dieren aan het debat in de commissie.

Gerelateerd nieuws

Begrotingsbehandeling: bouw aan  dier- en natuurvriendelijk Den Haag

De Partij voor de Dieren heeft vandaag verschillende voorstellen gedaan die moeten voorkomen dat de leefomgeving in Den Haag ...

Lees verder

Begrotingsbehandeling 2016 - een terugblik

De gemeente Den Haag heeft vandaag de begroting voor 2016-2019 vastgesteld. Het college wil het komende jaar miljoenen uitgev...

Lees verder