Bijdrage Stimu­lering verduur­zamen via fiscale maat­re­gelen of erfpacht


12 oktober 2022

Voorzitter,

In het vorige coalitieakkoord is afgesproken te onderzoeken hoe de gemeente huiseigenaren via fiscale maatregelen of erfpacht kan stimuleren om te verduurzamen. Dat is nu gebeurd en uit de brief blijkt dat men alle mogelijk opties afwijst. Midden in de energiecrisis en de grote acute problemen in de samenleving… blijft alles blijft bij het oude. Verduurzaming van woningen had veel problemen voor kunnen zijn en is nog altijd keihard nodig. Is de wethouder het hier mee eens?

Het college kiest in alle genoemde opties voor de status quo terwijl er wel degelijk kansen liggen. Bijvoorbeeld lagere tarieven voor parkeervergunningen voor emissieloze auto's is een logische stimulans voor verduurzaming die nu nog niet mogelijk is. Maar ook het koppelen van een korting aan een verbeterd energielabel lijkt een logische stap. Minimaal zou het college richting de Rijksoverheid aan kunnen geven dat het wenselijk is dat er meer mogelijkheden komen om duurzaamheid via belastingen te bevorderen. Is de wethouder bereid aan dit eenvoudige verzoek te voldoen?

Verder is de brief over de groene heffingskorting erg summier, terwijl de minister deze optie aanreikt. Hier hebben we ook een motie over ingediend, maar de beantwoording was afwijzend. We weten inmiddels dat de OZB flink omhoog gaat. Kortingen en verduurzaming hebben daardoor veel meer aandacht en kans van slagen. Verduurzaming van huizen hebben dan een dubbel positief effect op de portemonnee. Wij pleiten dan ook voor onderzoek naar een vereenvoudigde manier van invoering. Onze oproep is dan ook: zoek een manier om zonder grote extra afbakeningsproblemen en uitvoeringskosten toch de stimulans te bereiken. Is de wethouder daartoe bereid?

En voorzitter, in het nieuwe coalitieakkoord gaat ook de rioolheffing flink omhoog. Dat zou een mooi moment zijn om met de rioolheffing een prikkel te geven voor de regenbestendigheid van het huis en tuin. In de brief beoordeeld het college als ‘niet effectief en niet eenvoudig’. Maar juist nú lijkt het ons dat het wel effectief zal zijn. Mensen zijn veel meer doordrongen van de noodzaak tot verduurzaming, en een campagne kan ze daarbij het juiste zetje geven. Wij pleiten voor een pilot in een stadsdeel of wijk, is de wethouder daartoe bereid?

Tot zover.

Interessant voor jou

Bijdrage Ondernemers

Lees verder

Bijdrage Stand van Zaken Verklaring van geen Bedenkingen (VVGB)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer