Bijdrage Stand van Zaken Verklaring van geen Beden­kingen (VVGB)


12 oktober 2022

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren heeft met verbazing deze brief gelezen. Het college heeft bij twee bouwplannen de wet geschonden en de raadsrol genegeerd. Het verbaast ons dat dit zo makkelijk kan en er niemand is die er op tijd achterkomt. Terwijl er een raadsbesluit moest komen; is die gewoon nooit gekomen. Het college verwijst ernaar dat een werkinstructie niet is gevolgd en tegen het licht wordt gehouden, maar is niet gewoon een betere verankering van de raadsrol in processen nodig? Het college verwijst naar de nieuwe omgevingswet, maar dit is wat makkelijk. Want ook daarin zal een bindend advies in dit soort gevallen vereist zijn. Hoe zorgt het college ervoor dat niet ook het bindend advies wordt vergeten?

Voorzitter, kan de wethouder verder toezeggen om van alle zowel specifieke als algemene VVGB’s die nog terug moeten komen (op de termijnplanning staan) in een briefje aan te geven wat de stand van zaken is? Want sommigen staan er al jaren op en mijn fractie zou willen voorkomen dat weer de VvGB-procedure wordt genegeerd.


Interessant voor jou

Bijdrage Stimulering verduurzamen via fiscale maatregelen of erfpacht

Lees verder

Bijdrage Voorstel Plintenstrategie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer