Schrif­te­lijke vragen Maak afspraken met corpo­raties over groen dak en zonne­pa­nelen


Indiendatum: 1 jun. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 29 mei werd in de Telegraaf melding gemaakt van een motie die in Amsterdam zal worden aangenomen die oproept om met corporaties afspraken te maken over het plaatsen van groene daken en zonnepanelen op hun daken. In de Haagse kadernota duurzaamheid is aangegeven dat er met woningbouwcorporaties harde afspraken worden gemaakt over het verduurzamen van hun woningen, maar er wordt niet aangegeven welke afspraken dit betreffen en of dit ziet op de invulling van de daken[1]. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker, Partij voor de Dieren, Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij, Janneke Holman, PvdA en Hanne Drost, SP hierover de volgende vragen:

  • 1) Heeft het college kennisgenomen van de aangenomen motie in Amsterdam betreffende het maken van afspraken met corporaties over de aanleg van groene daken en zonnepanelen (zie de bijlage)? Hoe beziet het college het overnemen van dit uitgangspunt in Den Haag?
  • 2) Op welke precieze duurzaamheidsaspecten is het college voornemens afspraken te maken met de corporaties in de raamovereenkomst en de prestatieafspraken van 2020?
  • 3) Is het college bereid om in deze afspraken concreet vast te leggen dat corporaties zonnepanelen aanleggen op hun nu nog lege daken? Is het college bereid om af te spreken hoeveel vierkante meter aan zonnepanelen wordt aangelegd?
  • 4) Is het college bereid om in de afspraken tevens concreet vast te leggen dat corporaties groene daken aanleggen op hun nu nog lege daken? Is het college bereid om af te spreken hoeveel vierkante meter aan groen dak wordt aangelegd?
  • 5) Is het college bereid deze vragen te beantwoorden voor de raamovereenkomst en de prestatieafspraken van 2020 door het college zijn getekend?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Janneke Holman
PvdA

Hanne Drost
SP

[1] Bij de behandeling van de kadernota is een motie aangenomen om in te zetten op zonnepanelen op corporatiedaken, maar hier wordt slechts opgeroepen om met een verkenning te komen en wordt niet tot concrete afspraken opgeroepen.

Indiendatum: 1 jun. 2019
Antwoorddatum: 1 jul. 2019

Indiendatum: juni 2019

Antwoorddatum: juli 2019

Het raadslid de heer Barker heeft op 3 juni 2019 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van
de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op 29 mei werd in de Telegraaf melding gemaakt van een motie die in Amsterdam zal worden aangenomen die oproept om met corporaties afspraken te maken over het plaatsen van groene daken en zonnepanelen op hun daken. In de Haagse kadernota duurzaamheid is aangegeven dat er met woningbouwcorporaties harde afspraken worden gemaakt over het verduurzamen van hun woningen, maar er wordt niet aangegeven welke afspraken dit betreffen en of dit ziet op de invulling van de daken[1]. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker, Partij voor de Dieren, Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij, Janneke Holman, PvdA en Hanne Drost, SP hierover de volgende vragen:

  • 1) Heeft het college kennisgenomen van de aangenomen motie in Amsterdam betreffende het maken van afspraken met corporaties over de aanleg van groene daken en zonnepanelen (zie de bijlage)? Hoe beziet het college het overnemen van dit uitgangspunt in Den Haag?

Ja. Zie voor verdere beantwoording vraag 2.

  • 2) Op welke precieze duurzaamheidsaspecten is het college voornemens afspraken te maken met de corporaties in de raamovereenkomst en de prestatieafspraken van 2020?

Het college is met betrekking tot duurzaamheid voornemens afspraken met corporaties te maken over onderwerpen die in de Kadernota Duurzaamheid (RIS301829) staan, zoals het beperken van de energievraag van corporatiewoningen en huurders, het verduurzamen van de energievoorziening van deze woningen en vergroening van de leefomgeving. Daken van corporatiewoningen spelen hierin expliciet een rol.

  • 3) Is het college bereid om in deze afspraken concreet vast te leggen dat corporaties zonnepanelen aanleggen op hun nu nog lege daken? Is het college bereid om af te spreken hoeveel vierkante meter aan zonnepanelen wordt aangelegd?

Ja, het college maakt afspraken met corporaties over het verduurzamen van corporatiedaken (isolatie, zon, groen en wit). Deze afspraken landen in de raamovereenkomst en prestatieafspraken. Het college is nog in onderhandeling over de raamovereenkomst 2020-2024. De inzet van het college is gebaseerd op de Kadernota Duurzaamheid (RIS301829) en de Woonagenda (RIS301880).

  • 4) Is het college bereid om in de afspraken tevens concreet vast te leggen dat corporaties groene daken aanleggen op hun nu nog lege daken? Is het college bereid om af te spreken hoeveel vierkante meter aan groen dak wordt aangelegd?

Zie het antwoord op vraag 3.

  • 5) Is het college bereid deze vragen te beantwoorden voor de raamovereenkomst en de prestatieafspraken van 2020 door het college zijn getekend?

Ja.

Het college van burgemeester en wethouders,

de wnd. secretaris,

Peter van Heerwaarden

de burgemeester,

Pauline Krikke