PvdD-motie aange­nomen: gemeen­teraad wil klimaat­neu­trale huur­wo­ningen


27 november 2015

Het stadsbestuur gaat de Haagse woningcorporaties vragen een strategie op te stellen voor het klimaatneutraal maken van sociale huurwoningen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad steunde donderdag het voorstel van de Partij voor de Dieren dat hiertoe oproept. Het energiezuinig maken van sociale huurwoningen en het gebruik van schone energie doet de CO2-uitstoot van de stad fors afnemen, een noodzakelijke stap in de strijd tegen klimaatverandering.

Sinds 2006 is de CO2-uitsoot in Den Haag gestegen. De woningen in Den Haag zijn verantwoordelijk voor ongeveer een derde van deze uitstoot. Een derde deel van de woningen is in bezit van woningbouwcorporaties. Deze corporaties moeten meer energiebesparende maatregelen treffen en overschakelen op schone energie, om hun woningen tijdig klimaatneutraal te maken.

Het stadsbestuur schreef begin 2015 nog dat alle huurwoningen in 2020 energiezuinig moeten zijn. Ook was het voornemen om een actieplan voor vervuilende corporatiewoningen op te stellen. Maar in de prestatieafspraken tussen de gemeente en Haagse woningcorporaties voor 2015-2019, stond nagenoeg niets over het verduurzamen van sociale huurwoningen.

De Partij voor de Dieren deed tijdens het debat over de prestatieafspraken drie voorstellen om wel tot concrete klimaatafspraken met de corporaties te komen. Christine Teunissen, raadslid Partij voor de Dieren: “Ons voorstel om corporaties om een strategie te vragen waarin zij duidelijk laten zien hoe zij ervoor gaan zorgen dat hun woningen in 2040 klimaatneutraal zijn, is aangenomen. Daarnaast hebben we gevraagd om te onderzoeken of Den Haag pilots met klimaatneutrale corporatiewoningen kan starten en om in overleg met de corporaties de meest energieverspillende woningen aan te pakken.”

De Partij voor de Dieren vindt het aangenomen voorstel een goede eerste stap. Maar dit betekent niet dat de gemeente achter kan leunen. Raadslid Christine Teunissen: “De tijd dringt voor maatregelen om de opwarming van de aarde nog te kunnen beperken. Met het opstellen van een plan wordt zichtbaar hoe woningcorporaties hun bijdrage gaan leveren, maar zonder aanvullende maatregelen dreigt een klimaatneutraal Den Haag in duigen te vallen. Den Haag mag een stuk ambitieuzer zijn.”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren ook tegen nieuw plan KJ-plein

De Partij voor de Dieren verzet zich tegen de nieuwe plannen voor het Koningin-Julianaplein, het plein voor station Den Haag ...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil Ja/Ja sticker tegen ongevraagde reclame

Gemeenteraadslid Christine Teunissen (PvdD) heeft het stadsbestuur vandaag opgeroepen de grote hoeveelheden ongevraagde recla...

Lees verder