Partij voor de Dieren ook tegen nieuw plan KJ-plein


19 november 2015

De Partij voor de Dieren verzet zich tegen de nieuwe plannen voor het Koningin-Julianaplein, het plein voor station Den Haag Centraal. Tijdens de commissievergadering op 18 november presenteerde het college een aangepast plan voor het plein, nadat verschillende partijen onder aanvoering van de Partij voor de Dieren het college terug naar de tekentafel hadden gestuurd. Ondanks kritische geluiden uit de stad en de commissie blijft het college vasthouden aan een enorm gebouw, deze keer in een L-vorm. Door de aanpassingen mag dit bouwwerk zelfs 90 meter hoog worden. Voor de rest van het plein is nog geen concrete invulling bedacht. Dit wordt overgelaten aan marktpartijen.

Op verzoek van verschillende partijen heeft het college het oorspronkelijke plan met het U-gebouw aangepast. De bebouwing voor New Babylon is nu deels verwijderd en bovenop het gedeelte voor Stichthage en de Rijnstraat geplaatst. Door deze aanpassingen mag het nieuwe complex nu tot wel negentig meter hoog worden. Het pleinoppervlak wordt weliswaar groter, maar de grondopbrengsten zijn nog steeds leidend. De Partij voor de Dieren is er niet van overtuigd dat het nieuwe gebouw de omgeving positief zal beïnvloeden. Er dreigt extra windhinder en schaduw op het plein. Het ontbreekt daarnaast aan een gebiedsvisie, waarbij de verkeersstromen, de verbinding met het Haagse Bos en de invulling van het plein centraal staan. Dit kan leiden tot aantasting van de leefbaarheid, tot onveilige verkeerssituaties en tot een onaangenaam plein. Bovendien is er niet onderzocht of er wel behoefte is aan meer detailhandel en woningen op deze plek; in de omgeving is sprake van veel leegstand, onder andere in het winkelcentrum New Babylon. Toch ziet het er naar uit dat het gebouw er komt, nu een aantal collegepartijen, nadat zij eerst kritisch waren, volledig lijken te zijn gedraaid.

Raadslid Christine Teunissen: "Eerst zou er een M-vormig gebouw komen om het plein te vullen, toen een U-vorm en nu wil de wethouder een L, elke letter is kennelijk bruikbaar om verstening voorrang te geven boven vergroening. Een beeldbepalend plein kan niet visieloos worden bebouwd. Geen wethouder kan zich een erfenis veroorloven als deze kille betonvisie die het stadsbeeld van Den Haag blijvend dreigt te verzieken."

Gerelateerd nieuws

Gemeente onderzoekt mogelijkheid behoud 72 bomen aan de Moerweg

De gemeente gaat bekijken of de voorgenomen kap van 72 bomen aan de Moerweg nog wel noodzakelijk is. Dit bevestigde de wethou...

Lees verder

PvdD-motie aangenomen: gemeenteraad wil klimaatneutrale huurwoningen

Het stadsbestuur gaat de Haagse woningcorporaties vragen een strategie op te stellen voor het klimaatneutraal maken van socia...

Lees verder