Gemeente onder­zoekt moge­lijkheid behoud 72 bomen aan de Moerweg


18 november 2015

De gemeente gaat bekijken of de voorgenomen kap van 72 bomen aan de Moerweg nog wel noodzakelijk is. Dit bevestigde de wethouder vandaag na een oproep van de Partij voor de Dieren om de bomen aan de Moerweg en de omringende groenstrook te behouden. Volgens de partij ontbreekt elke nut en noodzaak voor verwijdering van de groenstrook.

Het college wilde tot bomenkap overgaan omdat de inrichting van de kade niet zou voldoen aan de inrichtingsplannen volgens een beleidsnota uit 2000. Hierop vroeg de Partij voor de Dieren een debat aan, omdat zij stelt dat volgens diezelfde 15 jaar oude nota voor de Moerweg een uitzondering kan gelden. Aansluitend aan de weg bevindt zich namelijk een groengebied dat volgens de nota moet worden behouden. In reactie op de Partij voor de Dieren heeft de wethouder toegezegd het bestaande ontwerp, waarin de groenstrook langs de Moerweg zou verdwijnen, tegen het licht te houden.

Christine Teunissen, raadslid Partij voor de Dieren: "Behoud van groen bij herinrichtingen is essentieel voor een leefbare stad. Als de bomen bij de Moerweg verdwijnen betekent dit meer geluidsoverlast van autoverkeer, minder groenvoorziening voor bewoners en minder leefgebied voor dieren."

Gerelateerd nieuws

De Binckhorst een natuurreservaat?

Het college gaat onderzoeken of Den Haag ‘natuur-inclusief’ kan bouwen. Dat betekent dat door kleine aanpassingen bij renover...

Lees verder

Partij voor de Dieren ook tegen nieuw plan KJ-plein

De Partij voor de Dieren verzet zich tegen de nieuwe plannen voor het Koningin-Julianaplein, het plein voor station Den Haag ...

Lees verder