De Binck­horst een natuur­re­servaat?


6 november 2015

Het college gaat onderzoeken of Den Haag ‘natuur-inclusief’ kan bouwen. Dat betekent dat door kleine aanpassingen bij renoveren en bouwen de natuur meer ruimte krijgt. De gemeenteraad heeft tijdens de behandeling van de begroting 2016 een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen die hierom vraagt. De natuur in Den Haag staat onder druk door verdichting en de aanleg van meer wegen en parkeerplaatsen. De gemeente kan die druk op de natuur enigszins wegnemen door bij grote projecten zoals in de Binckhorst ruimte te scheppen voor de natuur door bijvoorbeeld nest- en slaapplekken aan te leggen.

In Den Haag leven veel planten- en diersoorten. Maar hun leefomgeving staat onder druk. Bebouwing wordt dichter, er komen meer wegen bij en tuinbezitters vervangen het groen door tegels. Zo verliezen vlinders en bijen hun nectarplanten en vleermuizen en vogels hun nestplaatsen door renovatie en isolatie van huizen. Door het aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren gaat het college nu onderzoeken of Den Haag bij nieuwbouw en renovatie standaard ‘natuur-inclusief’ kan bouwen. Dit betekent dat al in de ontwerpfase rekening wordt gehouden met planten en dieren. Ook bekijkt de wethouder of er in de Binckhorst, een van de grote ontwikkelgebieden in Den Haag, een pilot kan worden gestart. Dit terrein zal van een bedrijventerrein worden getransformeerd naar een plek waar men kan wonen en werken en biedt daarom een goede kans voor ‘natuur-inclusief bouwen’.

Christine Teunissen: “ De stad groener en aantrekkelijker voor dieren maken kan op hele eenvoudige en goedkope manieren, zoals het toepassen van ‘natuurinclusief bouwen’. Door van de Binckhorst een stedelijk “natuurreservaat” te maken, door beplanting aan te passen aan diersoorten en nestkasten voor vogels en vleermuizen te integreren in de gevels, ontstaat er in de bebouwde wereld ook ruimte voor de natuur. De PvdD is verheugd dat de wethouder dit nu gaat onderzoeken.”

Lees hier de aangenomen motie.

Gerelateerd nieuws

Begrotingsbehandeling 2016 - een terugblik

De gemeente Den Haag heeft vandaag de begroting voor 2016-2019 vastgesteld. Het college wil het komende jaar miljoenen uitgev...

Lees verder

Gemeente onderzoekt mogelijkheid behoud 72 bomen aan de Moerweg

De gemeente gaat bekijken of de voorgenomen kap van 72 bomen aan de Moerweg nog wel noodzakelijk is. Dit bevestigde de wethou...

Lees verder