Schrif­te­lijke vragen geor­ga­ni­seerd vuurwerk


Indiendatum: nov. 2013

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen,

Ieder jaar vallen er rond en tijdens de jaarwisseling helaas slachtoffers als gevolg van het afsteken van vuurwerk door particulieren. Ieder slachtoffer is er uiteraard één te veel. Daarom pleiten de fracties van GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en Islam Democraten voor het georganiseerd afsteken van vuurwerk op één of meerdere plaatsen in Den Haag, zoals bijvoorbeeld het Centrum of Scheveningen.

Op basis van artikel 38 van het Reglement van Orde stellen wij het college de volgende vragen:

1. Door de organisatie van een georganiseerd vuurwerk, verwachten wij dat er minder particulier vuurwerk wordt afgestoken. Bent u bereid de mogelijkheden te onderzoeken of we in Den Haag tijdens de jaarwisseling georganiseerd vuurwerk kunnen (laten) afsteken om zo de kans op slachtoffers door particulier vuurwerk te verminderen? Zo nee, waarom niet?

2. Kunt u deze vragen in verband met de snel naderende jaarwisseling zo spoedig mogelijk beantwoorden?

Marieke Bolle
PvdA

David Rietveld
GroenLinks

Marieke de Groot
Partij voor de Dieren

Hasan Küçük
Islam Democraten

Indiendatum: nov. 2013
Antwoorddatum: 17 dec. 2013

De raadsleden mevrouw M. Bolle, de heer M.D. Rietveld, mevrouw M.J.E. de Groot en de heer H. Küçük hebben op 28 november 2013 een brief met daarin twee vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Ieder jaar vallen er rond en tijdens de jaarwisseling helaas slachtoffers als gevolg van het afsteken van vuurwerk door particulieren. Ieder slachtoffer is er uiteraard één te veel. Daarom pleiten de fracties van GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en Islam Democraten voor het georganiseerd afsteken van vuurwerk op één of meerdere plaatsen in Den Haag, zoals bijvoorbeeld het Centrum of Scheveningen. Op basis van artikel 38 van het Reglement van Orde stellen wij het college de volgende vragen:

1. Door de organisatie van een georganiseerd vuurwerk, verwachten wij dat er minder particulier vuurwerk wordt afgestoken. Bent u bereid de mogelijkheden te onderzoeken of we in Den Haag tijdens de jaarwisseling georganiseerd vuurwerk kunnen (laten) afsteken om zo de kans op slachtoffers door particulier vuurwerk te verminderen? Zo nee, waarom niet?

Het college heeft reserves bij het organiseren van een vuurwerk om de volgende redenen:

- De veronderstelling dat particulieren minder vuurwerk kopen en afsteken als de overheid deze “taak” over neemt is moeilijk te onderbouwen. Enig effect is aannemelijk, maar juist niet bij de voornamelijk jeugdige groep die met vuurwerk experimenteert. Het is de vraag of deze groep zich laat lokken door een georganiseerd vuurwerk. De ervaring leert dat de jeugd rond de jaarwisseling sterk gericht is op de eigen wijk.

- Voorzien wordt dat de politie naast de drukke werkzaamheden in de wijk, de in de oudejaarsnacht toch al schaarse capaciteit, moet inzetten voor de begeleiding van een aanzienlijk evenement als bedoeld.

Voor de komende jaarwisseling is het te kort dag om nog een groot vuurwerk te organiseren. Voor wat betreft de jaarwisseling van 2014 naar 2015 is het college bereid om het idee van een vuurwerkshow opnieuw in overweging te nemen en ook te zoeken naar ruimere alternatieven, mits er derden te vinden zijn die (een deel van) de kosten willen overnemen en er perspectief is dat een dergelijk oudejaarsevenement bij draagt aan de promotie van Den Haag. Ook afgelopen jaren hebben er overigens meerdere verkenningen in deze richting plaats gevonden, maar tot nu toe zonder succes.

2. Kunt u deze vragen in verband met de snel naderende jaarwisseling zo spoedig mogelijk beantwoorden?

Ja.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over nieuw huis Het Knagertje

Lees verder

Schriftelijke vragen gebruik dieren tijdens winterfestijn Koning Winter Weken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer