Schrif­te­lijke vragen over nieuw huis Het Knagertje


Indiendatum: okt. 2013

Overeenkomstig Artikel 38 van het Reglement van Orde stellen de leden De Mos (Groep de Mos) en De Groot (Partij voor de Dieren) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:


1. Bent u bekend met knaagdierenopvang Het Knagertje [1]?

Het Knagertje is al geruime tijd op zoek naar een nieuw onderkomen. In onze stad staan veel panden leeg. Zoals u wel bekend ontvangt Het Knagertje geen enkele vorm van subsidie, terwijl zij dieren opvangt die meestal door menselijk handelen op straat zijn beland. Voor deze opvang worden hoge kosten gemaakt, o.a. voor de dierenarts, eten, zaagsel en stro.

2. Gezien het grote leegstandsprobleem in Den Haag en de bereidwilligheid van dit college om daar nuttige bestemmingen voor te vinden denken wij graag met het college mee. Heeft u de bereidheid om een leegstaand pand welke in bezit is van de gemeente Den Haag kosteloos ter beschikking te stellen aan Het Knagertje?

3. Bent u bekend met de "zwarte lijst" van staatssecretaris Sharon Dijksma [2][3][4] en het bericht van knaagdierenopvang Het Knagertje [5] over de gevolgen hiervan voor dierenopvangcentra in
Den Haag?

Knaagdierenopvang Het Knagertje heeft op dit moment onder andere ruim 40 degoes in huis, die door de 'zwarte lijst' niet meer te herplaatsen zijn. Naar aanleiding van alle berichtgeving over dit onderwerp,wordt Het Knagertje op dit moment niet alleen overspoeld met e-mails en telefoontjes, maar krijgen zij dagelijks ook nieuwe dieren aangeboden.

4. Deelt u de mening dat de gemeente naast haar zorgplicht ook de morele plicht heeft om Het Knagertje te ondersteunen bij de gevolgen van dit politieke besluit? Zo neen, waarom niet?

[1] http://www.knaagdierenopvang.nl/?page_id=42
[2] http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3461153/2013/06/19/Wasbeer-eland-en-chinchilla-voortaan-op-zwarte-lijst.dhtml
[3] http://www.ad.nl/ad/nl/2835/planet/photoalbum/detail/3461426/446548/0/Deze-dieren-staan-op-de-zwarte-lijst-van-Dijksma.dhtml
[4] http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws/2013/06/19/zoogdierenlijst-voor-verminderen-dierenleed.html
[5] http://www.omroepwest.nl/nieuws/20-06-2013/haagse-knaagdierenopvang-overspoeld-door-vragen-van-dierenliefhebbers

Indiendatum: okt. 2013
Antwoorddatum: 29 okt. 2013

De raadsleden de heer R. de Mos en mevrouw M.J.E. de Groot hebben op 8 oktober 2013 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Bent u bekend met knaagdierenopvang Het Knagertje [1]?

Ja.

Het Knagertje is al geruime tijd op zoek naar een nieuw onderkomen. In onze stad staan veel panden leeg. Zoals u wel bekend ontvangt Het Knagertje geen enkele vorm van subsidie, terwijl zij dieren opvangt die meestal door menselijk handelen op straat zijn beland. Voor deze opvang worden hoge kosten gemaakt, o.a. voor de dierenarts, eten, zaagsel en stro.

2. Gezien het grote leegstandsprobleem in Den Haag en de bereidwilligheid van dit college om daar nuttige bestemmingen voor te vinden denken wij graag met het college mee. Heeft u de bereidheid om een leegstaand pand dat in bezit is van de gemeente Den Haag kosteloos ter beschikking te stellen aan Het Knagertje?

Nee. De uitvoering van wettelijke taken dierenopvang en -vervoer wordt door de gemeente ingekocht bij uitvoerende dierenwelzijnsorganisaties. Dit geldt ook de wettelijke deeltaak “opvang konijnen en knaagdieren”. De uitvoerders worden gekozen op basis van beoordelingscriteria, die zowel een kostenaspect als een kwaliteitsaspect bevatten. Binnen het inkoopmodel is het kosteloos beschikbaar stellen van huisvesting aan één van de uitvoerende organisaties uitgesloten.

3. Bent u bekend met de “zwarte lijst” van staatssecretaris Sharon Dijksma [2][3][4] en het bericht van knaagdierenopvang Het Knagertje [5] over de gevolgen hiervan voor dierenopvangcentra in Den Haag?

Wij zijn bekend met de positieflijst voor te houden zoogdieren van de staatssecretaris van Economische Zaken en van de lijst van niet meer te houden zoogdieren. Ook zijn we bekend met het bericht over de gevolgen hiervan voor Het Knagertje.

Knaagdierenopvang Het Knagertje heeft op dit moment onder andere ruim 40 degoes in huis, die door de “zwarte lijst” niet meer te herplaatsen zijn. Naar aanleiding van alle berichtgeving over dit onderwerp wordt Het Knagertje op dit moment niet alleen overspoeld met e-mails en telefoontjes, maar krijgen zij dagelijks ook nieuwe dieren aangeboden.

4. Deelt u de mening dat de gemeente naast haar zorgplicht ook de morele plicht heeft om Het Knagertje te ondersteunen bij de gevolgen van dit politieke besluit? Zo neen, waarom niet?

Nee. De gemeente neemt de wettelijke zorgplicht in acht. Conform de Nota Dierenwelzijn geeft de gemeente actief inhoud aan deze zorgplicht. Door de gemeente is bij het Ministerie van Economische Zaken verzocht om bij de verdere uitwerking de consequenties van de invoering van de lijst voor de dierenopvangcentra te betrekken. In haar brief aan de Tweede Kamer over de positieflijst heeft de staatssecretaris van Economische Zaken aangegeven dat haar streven is de lijst per 1 januari 2014 in werking te laten treden. Een aantal belangrijke stakeholders, zoals het Platform Verantwoord Huisdierenbezit en de Dierenbescherming, is betrokken bij de totstandkoming van de lijst en verdere uitwerking ervan. Het Knagertje is hierop door de gemeente geattendeerd.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
mw. A.W.H. Bertram

de burgemeester,
J.J. van Aartsen

[1] http://www.knaagdierenopvang.nl/?page_id=42
[2] http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3461153/2013/06/19/Wasbeer-eland-en-chinchilla-voortaan-op-zwarte-lijst.dhtml
[3] http://www.ad.nl/ad/nl/2835/planet/photoalbum/detail/3461426/446548/0/Deze-dieren-staan-op-de-zwarte-lijst-van-Dijksma.dhtml
[4] http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws/2013/06/19/zoogdierenlijst-voor-verminderen-dierenleed.html
[5] http://www.omroepwest.nl/nieuws/20-06-2013/haagse-knaagdierenopvang-overspoeld-door-vragen-van-dierenliefhebbers

Interessant voor jou

Technische vragen Partij voor de Dieren Begroting 2014

Lees verder

Schriftelijke vragen georganiseerd vuurwerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer