Bijdrage Evaluatie Jaar­wis­seling 2021/2022


11 mei 2022

Dank u wel voorzitter.​​ Ik ben, als geboren en getogen Hagenees, trots dat ik mij in deze raadszaal namens de Partij voor de Dieren hard mag maken voor meer rechtvaardigheid, voor dier, natuur en milieu. Ik voel het als een eervolle opdracht en ben dankbaar voor het vertrouwen van kiezers en fractie.

Voorzitter, dank ook voor de evaluatie en het overzicht van de inspanningen die zijn gedaan om opnieuw een jaarwisseling temidden van de coronacrisis in goede banen te leiden. Ondanks het landelijk verbod en de afstandsregels kijken we terug op de nacht vol vuurwerk, branden, gewonden en een half miljoen aan schade. De brief van de burgemeester maakt eens te meer duidelijk dat, zelfs in tijden van grote beperkingen én een landelijk algeheel vuurwerkverbod in onze stad, handhaving voor een zeer lastige opgave staat.

Het college heeft wederom niet gekozen voor een gemeentelijk vuurwerkverbod. En sprak de voorkeur uit om dit landelijk te regelen. De brief van de burgemeester maakt echter duidelijk dat daarmee de problemen vérre van opgelost zijn. Mijn vragen zijn dan ook:

  • Hoe bereidt de gemeente zich voor op een landelijk vuurwerkverbod zodat we niet net als afgelopen twee jaar achter de feiten aanlopen?

  • Welke concrete acties onderneemt het college specifiek tegen illegaal vuurwerk?

  • Kan de burgemeester aangeven op welke manier met het Rijk wordt samengewerkt op het gebied van illegaal vuurwerk?

Hoewel wij grote vraagtekens bij het Emma onderzoek hebben gezet, is dat onderzoek leidend geweest voor genoemd keuzes. Los van de in onze ogen matige kwaliteit, biedt dit onderzoek juist aanknopingspunten voor een lokaal verbod. Zo waren, net als in 2017, meer inwoners vóór, dan tegen een verbod. Omdat daarnaast een landelijk verbod nu bewezen niet zaligmakend is, als dat er al komt, moeten we als gemeente veel duidelijker zijn. De Partij voor de Dieren roept het college dan ook op om niet langer af te wachten, en los van een eventueel landelijk verbod, een gemeentelijk vuurwerkverbod via de AVP in te voeren. Wij zullen hier - wederom - een motie over indienen.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Concept NvU GAVI-kavel

Lees verder

Bijdrage Verkenning verplaatsing coffeeshops bedrijventerreinen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer