Bijdrage Verkenning verplaatsing coffee­shops bedrij­ven­ter­reinen


11 mei 2022

Voorzitter,

Ook mijn dank voor de insprekers. En net als SP, PvdA en HSP ervaart mijn fractie teleurstelling over niet uitgevoerde moties. Steun voor het verzoek tot herziening van de afdoening. Telkens blijkt dat de criteria te scherp zijn, waardoor het college de kans op verplaatsing vrijwel nihil inschat. Nu lijkt de burgemeester nog een extra criterium - namelijk draagvlak - toe te voegen. Zo wordt verplaatsing écht onmogelijk. Wij hebben al eerder gepleit voor het schrappen van criteria. Omdat dit niet gebeurd is, loopt dit proces opnieuw spaak. Ik roep daarom de raad op om opnieuw kritisch te kijken naar de lijst met criteria, ook om zo de mogelijkheid te vergroten om shops naar de rand van de stad te verplaatsen. Zo zou ook het bestemmingsverkeer uit het Westland kunnen worden opgevangen. Mijn fractie overweegt een motie op dit punt.

En dank burgemeester de brief van 1 februari en de heldere uitleg. We weten nu hoe te werk te gaan bij de verplaatsing van een of meerdere coffeeshops naar de betreffende bedrijventerreinen en hebben de potentiële obstakels in beeld. Nu is het tijd om de volgende stap te zetten. Daarom de volgende vragen:

  • Wat doet de burgemeester er aan om de kans van slagen van deze mogelijkheden te vergroten?

  • De belangen voor de coffeeshophouders om te verplaatsen zijn groot, zij zijn wellicht bereid om op een creatieve manier bij te dragen aan het algemeen nut op de beoogde plekken, zoals schoonhouden, opknappen, afstemming openingstijden, etc.
    Is er overleg hierover met de betrokken coffeeshophouders?

  • Zo nee, is de burgemeester bereid hierover met de betrokken coffeeshophouders en bedrijven samen in overleg te gaan?

Interessant voor jou

Bijdrage Evaluatie Jaarwisseling 2021/2022

Lees verder

Bijdrage Aanleg Padelbanen en vergunningsprocedure

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer