Bijdrage Aanleg Padel­banen en vergun­nings­pro­cedure


11 mei 2022

Voorzitter,

Bij een eerder debat gaf de wethouder aan bereid te zijn te gaan handelen als vogels in gevaar blijken te zijn. Hiervoor hoeven we alleen maar naar andere plekken te kijken. Padel geniet het meeste populariteit in Spanje. In de regio Valencia bijvoorbeeld staan 600 padelbanen. Hier sterven volgens een rapportage uit februari 2022 jaarlijks 75.000 vogels door de transparante wanden van de padelbanen. Het gevaar is dus evident en helaas overtuigend aangetoond. Is het college bereid om bijvoorbeeld in overleg met de vogelbescherming te bepalen wat voor maatregelen goed werken? Wellicht kan er gewerkt worden met niet-doorzichtige folie, stickers, of andere oplossingen die levensreddend zijn voor vogels. Gegeven het gevaar voor de vogels, is de wethouder bereid harde voorwaarden op te nemen in overeenkomsten met exploitanten van padelbanen?

Aansluitend: is het college bereid om beleid te maken voor padelbanen waarin kaders worden gesteld om bijvoorbeeld dierveiligheid te borgen, geluidsoverlast, lichtvervuiling, en bodemverharding tegen te gaan? Bij een eerder debat verwees de wethouder naar het ontbreken van specifiek beleid. Mijn fractie ziet hier juist een kans: in plaats van de problemen weg te wuiven kunnen we nu kaders stellen zodat dieren, omwonenden, en de natuur niet de dupe zijn. Mijn fractie overweegt een motie op dit punt.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Verkenning verplaatsing coffeeshops bedrijventerreinen

Lees verder

Bijdrage Archeologie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer