Bijdrage Arche­o­logie


11 mei 2022

Dank voor het beleidsstuk. Archeologie is een inspirerend onderwerp. Het inspireert en zet aan het denken. En er is vaak een ingewikkelde afweging tussen het belang van behoud en andere vaak commerciële belangen. Kan de wethouder hier meer over zeggen? Wat gebeurt er bijvoorbeeld in het hypothetische geval als een bouwproject plaatsvindt op een Romeins mozaïek? Kan de gemeente dan alsnog een bouwvergunning intrekken om bebouwing te voorkomen? Of wat zijn de mogelijkheden van de gemeente om in te grijpen?

We begrijpen dat het wenselijk is dat het niet tot een conflict komt, maar er zijn soms botsende belangen. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat dit geldt voor het Binnenhof. Wat gebeurt er met de ontdekte middeleeuwse Spuipoort? Blijft deze intact? Wordt dit bijvoorbeeld verwerkt in het ontwerp, bijvoorbeeld met glazen panelen? Ik hoor graag meer over hoe hiermee wordt omgegaan.

Verder speelt vaak bij Archeologisch onderzoek een grote tijdsdruk, want projectontwikkelaars willen snel doorgaan. Hoe wordt hiermee omgegaan? Welke mogelijkheden heeft de gemeente om te eisen dat het onderzoek uitvoeriger wordt verricht indien nodig?


Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Aanleg Padelbanen en vergunningsprocedure

Lees verder

Bijdrage Bestemmingsplan Waldeck

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer