Bijdrage Concept NvU GAVI-kavel


14 april 2022

Voorzitter,

Het GAVI-kavel is nu onbebouwd en groen. Met de voorliggende plannen verdwijnt het groen en bos. Wij zouden graag van de wethouder willen weten wat de impact precies is op de natuur. Hoeveel vierkante meters onbebouwde groene ruimte verdwijnt en hoeveel bomen worden gekapt? Er is een klein bosje in het midden van de kavel; deze lijkt grotendeels te verdwijnen. Klopt dit? Hoeveel bomen moeten worden gekapt?

Door de grote verstening moet er verder heel veel meer water worden aangelegd. Gesproken wordt over 3000-10000 maar onduidelijk is waar dit precies komt. Kan de wethouder dit toelichten? Het lijkt ten koste te gaan van de bestaande ecologische zone. Deze lijkt deels onder water te worden gezet. Klopt dit?

Dan voorzitter, gezegd wordt dat de ecologische zone wordt versterkt. Wat betekent dit concreet? Wat is de huidige grote van de zone en wat wordt die? Daarnaast staat dat de kosten voor de ecologische zone niet in het businessplan zitten; wie betaalt dit?

Er wordt daarnaast in het algemeen veel vooruitgeschoven. Zo is geheel onduidelijk wat nou boven de tramremise komt en hoe de gebouwen worden vormgegeven. Waar besluiten we nu eigenlijk over? Kan de wethouder verder ingaan op het proces? Is dit het laatste moment dat de raad hierover kan beslissen of gebeurt dat bij een projectdocument of voorlopig ontwerp?

Daarnaast zien we dat er zeer grote risico’s hangen aan dit project. Het is überhaupt onduidelijk wie dit plan bekostigd. Graag een reactie. Verder zien we vele andere risico’s zoals het archeologisch onderzoek, het opvangen van water en dempen van gangen, gevolgen voor de vleermuizen en geluidsbelasting voor de woonwijken. Graag een reactie. Kan verder specifiek in worden gegaan op de gevolgen voor de vleermuizen?

Tot slot is onduidelijk wat met de rest van het GAVI-kavel gebeurd. Hetzelfde geldt voor het omliggende gebied. Zo is er een grote natuurplas (Plas van Reef). Op p.45 lijken daar nu woningen in te komen. Hoezo? Waarom wil de gemeente daar aan meewerken?