Schrif­te­lijke vragen Vuurwerk op festivals


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Ook dit jaar werd het Haagse muziekfestival Parkpop Saturday Night afgesloten met een vuurwerkshow. Zowel dieren als omwonenden hebben last van het vuurwerk. Bij andere evenementen, zoals de Koningskermis wordt ook vuurwerk afgestoken.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  • 1. De Partij voor de Dieren-fractie heeft berichten van omwonenden en bezoekers van het Zuiderpark ontvangen die aangeven last te hebben gehad van het vuurwerk. Heeft het college deze signalen ook ontvangen? Zo ja, wat wordt hiermee gedaan?
  • 2. Vuurwerk veroorzaakt stress bij vogels. Toch is ervoor gekozen om een vergunning te verlenen voor een vuurwerkshow in een park tijdens het broedseizoen. Waarom is deze verleend?
  • 3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het onwenselijk is om stress te veroorzaken bij vogels tijdens het broedseizoen? Zo nee, waarom niet?
  • 4. Is het college bereid om in te zetten op vuurwerkalternatieven zoals licht- en lasershows op festivals? Zo nee, waarom niet?
  • 5. Is het college bereid om geen subsidies meer te verlenen aan evenementen die vuurwerk afsteken?
  • 6. Is het college bereid om geen vuurwerk meer toe te staan op festivals? Zo nee, waarom niet?

Vanwege de overlast voor mens en dier heeft het niet afsteken van vuurwerk de voorkeur. Er zijn echter ook vormen van vuurwerk die minder schade veroorzaken. Zo wordt tijdens de jaarwisseling voor de gemeentelijke vuurwerkshows gebruikgemaakt van ecologisch vuurwerk.

  • 7. Is 100% van het vuurwerk dat tijdens deze shows wordt afgestoken ecologisch? Zo nee, waarom niet? Zo nee, wat is dan het percentage?
  • 8. Hoe wordt gecontroleerd of het afgestoken vuurwerk inderdaad ecologisch is?
  • 9. Ziet het college mogelijkheden om ook op andere evenementen het gebruik van ecologisch vuurwerk in plaats van regulier vuurwerk te stimuleren?

In de Italiaanse stad Collecchio mag alleen nog stil vuurwerk worden afgestoken.[1] Dit vermindert de overlast voor mens en dier. Ook zijn er andere alternatieven voor vuurwerk te bedenken, zoals licht- of lasershows. Deze alternatieven zijn ook nog eens minder belastend voor het milieu en de luchtkwaliteit.

  • 10. Ziet het college mogelijkheden om op festivals stil in plaats van regulier vuurwerk te stimuleren om zo omwonenden en dieren te ontzien van overlast? Zo nee, waarom niet?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

[1] https://www.lonelyplanet.com/news/2018/07/05/italian-town-silent-fireworks/