Schrif­te­lijke vragen Lokaal hitteplan voor dieren


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Door de enorme hitte van afgelopen dagen zijn helaas ook in Den Haag dierlijke slachtoffers gevallen. De Partij voor de Dieren betreurt het dat in de knaagdierenopvang ‘Het Knagertje’ 41 dieren zijn overleden, omdat de temperatuur in de opvanglocatie opliep tot 42,7 graden. Konijnen kunnen al een zonnesteek oplopen bij temperaturen boven de 27 graden. Een van de oorzaken van de hoge binnentemperatuur is het ontbrekende koelelement in de mechanische luchtbehandelingskast op het dak. Het pand is eigendom van Staedion. Staedion beweert in een verklaring dat de knaagdieropvang ‘Het Knagertje’ als het goed is op de hoogte was van de afwezigheid van een koeling. Inmiddels is de knaagdierenopvang een inzamelingsactie gestart om een aircoinstallatie te plaatsen, buiten Staedion om. Wat de Partij voor de Dieren betreft mag een dergelijk voorval nooit meer gebeuren en moet geleerd worden van deze ramp.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Smit, Partij voor de Dieren, aanvullend op de vragen van de heer Oudshoorn, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de volgende vragen:

 • 1. Wanneer en hoe zou Het Knagertje door Staedion zijn geïnformeerd over de afwezigheid van een koelelement in de luchtbehandelingskast?

In 2018 bleken er ook al problemen te zijn met de ventilatie in het nieuwe pand van de dierenopvang.[1] Door onenigheid was er toen nog geen oplossing aangedragen waardoor een installatiebedrijf een tijdelijk ventilatiesysteem had aangebracht.

 • 2. Zijn dit dezelfde problemen die nu alsnog tot slachtoffers onder de opgevangen dieren hebben geleid?
 • 3. Wat is sinds juli 2018 gebeurd om de problemen met de ventilatie in het pand op te lossen?
 • 4. Waren de problemen voor de hittegolf opgelost? Zo ja, was dat bekend bij zowel Staedion als Het Knagertje?
 • 5. Was het college bekend met de problemen? Waarom heeft het college niet eerder geacteerd?
 • 6. Welke maatregelen zijn genomen om de dieren te verkoelen in de ruimtes?
 • 7. Is er contact opgenomen met Staedion toen de temperaturen in het gebouw opliepen? Zo ja, sinds wanneer en wat waren de uitkomsten van dat contact?
 • 8. Waarom is, toen duidelijk werd dat de temperatuur in het pand niet afnam, niet overgegaan tot verplaatsing van de dieren naar een andere locatie?

 • 9. Is het college bereid om een onafhankelijk onderzoek naar dit incident te starten, om te voorkomen dat deze situatie zich herhaalt? Zo nee, waarom niet?
 • 10. Is het college bereid alle dierenwelzijnsorganisaties in Den Haag op te roepen om een hitteplan voor de dieren op te stellen, indien instellingen dat nog niet hebben opgesteld? Zo nee, waarom niet?

In de stad verblijven ook andere dieren op locaties waar de mens de dieren verzorgt. Zo heeft Den Haag bijvoorbeeld 10 stadsboerderijen.

 • 11. Welke maatregelen zijn getroffen op de gemeentelijke stadsboerderijen tijdens de warme dagen van afgelopen week om het dragelijker te maken voor de dieren?
 • 12. Zijn op de dierenweides van de stadsboerderijen waar nog geen schaduwplekken aanwezig zijn, schaduwplekken gecreëerd? Zo nee, waarom niet?
 • 13. Is er een hitteplan voor de dieren op de stadsboerderijen? Zo nee, is het college bereid een hitteplan op te stellen voor de dieren op de stadsboerderijen? Zo nee, waarom niet?

Vele opvanginstellingen hebben te kampen met geldtekorten. Inmiddels is Het Knagertje een inzamelingsactie gestart om voor een airco te sparen. Als opvangorganisaties een tegemoetkoming krijgen vanuit de gemeente vanwege de algemene zorgplicht is dat alleen voor de eerste 14 dagen en deze vergoeding dekt veel kosten nu niet. Dieren blijven vaak langer dan dat zitten en komen er ook nog diverse medische kosten bij kijken zoals vaccinaties, sterilisaties en medicatie.

 • 14. Erkent het college dat veel dierenopvangorganisaties kampen met financiële problemen?
 • 15. Erkent het college dat de vergoeding die het college geeft niet voldoende is om dieren op te vangen? Kan het college specificeren wat de tegemoetkoming is die het college per dier(categorie) geeft?
 • 16. Is het college bereid te onderzoeken hoe de tegemoetkoming beter kan aansluiten bij de daadwerkelijk gemaakte kosten?
 • 17. Is het college bereid te bezien hoe de structurele financiële problemen van dierenopvangorganisaties kunnen worden aangepakt? Zo nee, waarom niet?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

[1] https://denhaagfm.nl/2018/07/27/oververhitte-dieren-in-opvang-t-knagertje-dankzij-den-haag-fm-gered-door-weldoener/?fbclid=IwAR36EPB27ZWKtQ7QfWYkA2_aooTQLxfATdFsbd3emqL_7ltHCfcKLM3Ntvw