Bijdrage Beleids­kader Jaar­wis­seling 2022-2023


1 december 2022

Voorzitter,

Tradities zijn waardevol, maar het gaat te ver als mensen en dieren eronder lijden. Vandaar een drietal moties:

Allereerst een motie met de titel: Noodrem voor vuurstapels

Met het dictum, verzoekt het college:

  • om de volgende ‘noodrem’ te hanteren: het evenement wordt per direct afgelast wanneer er overtredingen van de regels worden geconstateerd, dan wel voorwaarden van de vergunning worden geschonden, dan wel weersomstandigheden zeer ongunstig zijn voor de veiligheid;

  • dit te communiceren, zowel met de organisatoren van het evenement als naar de inwoners van Den Haag.

Omdat we dit jaar helaas nog steeds moeten kampen met het vuurwerk een motie die dieren, natuur en mensen iets op weg moet helpen. Zo is het toch triest dat je bijvoorbeeld vuurwerk kan en mag afsteken aan de rand van een schapenweide van een stadsboerderij. Daarom een motie met de titel Buffer vuurwerkvrije zones.

Met het dictum, verzoekt het college:

  • nog voor de aanstaande jaarwisseling (2022-2023) de geldende vuurwerkvrije zones in Den Haag uit te breiden met een ruime bufferzone.

Als klap op de vuurpijl de motie met de titel volgend jaar vuurwerkvrij.

Met het dictum, verzoekt het college:

  • een afsteekverbod voor heel Den Haag in te stellen voor de volgende jaarwisseling (2023-2024) en hiervoor alle voorbereidingen te treffen.

Deze motie dien ik mede namens GL, PvdA en DENK in.