Motie Helft Den Haag Vuur­werkvrij


22 december 2022

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 21 december 2022, ter bespreking van de gewijzigd voorstel van het college inzake Programmabegroting 2023-2026.

Constaterende, dat:

  • consumentenvuurwerk ernstige schade toebrengt aan dier, mens, natuur en milieu;

  • voor bijna een half miljoen aan schade is aangericht door vuurwerk;

  • door handhavers illegaal vuurwerk moeilijk van legaal vuurwerk te onderscheiden is;

  • gemeenten, zoals Amsterdam en Rotterdam, een algeheel afsteekverbod hebben aangekondigd.

Overwegende, dat:

  • vele partijen in de Haagse raad voor een lokaal vuurwerkverbod zijn;

  • een aantal andere partijen aanvullend voor een variant met afsteekzones zijn naast voor de rest een vuurwerkvrij Den Haag;

  • er derhalve een duidelijke meerderheid is die wil dat er op aanzienlijk minder plekken vuurwerk moet worden afgestoken.

Verzoekt het college:

  • indien er geen landelijk vuurwerkverbod is, voor de volgende jaarwisseling (2023-2024) juridisch vast te leggen dat minimaal de helft van Den Haag verspreid over de stad een vuurwerkvrije zone is, hiervoor alle voorbereidingen te treffen en de raad uiterlijk in Q2 te rapporteren over hoe dit vorm wordt gegeven.

En gaat over tot de orde van de dag.Robert Barker
Partij voor de Dieren

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SPStatus

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, CDA, Haagse Stadspartij, PVV, Forum voor Democratie