Bijdrage Beleids­kader jaar­wis­seling 2022-2023


Commissie Bestuur

23 november 2022

Voorzitter,

Wij hebben een motie ingediend die werd aangenomen waarin we het college oproepen veel beter voorbereid te zijn op illegaal vuurwerk. Jaarlijks wordt de overlast groter, de vuurkracht groter, het gevaar groter. Dit was mijn eerste aangenomen motie, een half jaar geleden en ik keek dan ook uit naar het plan van aanpak tegen illegaal vuurwerk. Helaas, dat plan is er niet, de afdoening is teleurstellend. We vroegen om beter voorbereid te zijn op illegaal vuurwerk. Niet om een lijstje met dingen die altijd al gebeuren, en dan een zeer matig lijstje ook nog. Een citaat: “De politie zal bij constatering van het afsteken van illegaal vuurwerk.. waar mogelijk handhavend optreden.” Dit klinkt toch als een zinloze en heilloze aanpak. Hoe ziet de burgemeester dit voor zich? Ook staat er dat “De inzet afhankelijk is van de beschikbare capaciteit” En dat op het jaarlijkse hoogtepunt van operationele drukte!

Nog deze maand vond de politie in de Schilderswijk in een kruipruimte een enorme vuurkracht: 32 mortierbommen en 231 Cobra6-bommen. Let wel, vuurwerk wat eigenlijk helemaal geen vuurwerk is. Bij illegaal vuurwerk denk je aan stoute kinderen, maar het gaat hier over vuurkracht gelijkwaardig aan oorlogsmateriaal. De burgemeester ziet toch ook wel in dat dit geen onschuldig vermaak meer is? Kan hij hier op reflecteren?

Wat de Partij voor de Dieren betreft is de motie niet uitgevoerd en roepen de burgemeester dan ook op om alsnog met een plan van aanpak te komen. Anders dienen we de motie opnieuw in.

  Dan over vuurstapels. We begrijpen niet dat de gemeente vol inzet op het laten doorgaan van de vuurstapels ondanks de vele crises waar we mee te maken hebben. De luchtkwaliteit in Den Haag is slecht, we zitten in een klimaatcrisis en in een stikstofcrisis. En juist in deze tijd worden de vuurstapels toegestaan. Graag een reactie. Stikstof wordt in de rapportage helemaal niet genoemd. Waarom niet? Minimaal zou de gemeente moeten aangeven dit serieus te nemen, bijvoorbeeld door van de organisatie te eisen om de enorme uitstoot van de vuurstapels te compenseren. Dat doen we immers bij andere projecten ook. Is de burgemeester hiertoe bereid?

  Voorzitter, met de vreugdevuren hebben we inmiddels zeer veel ervaring en helaas niet altijd positief. Gaan we dit jaar weer vertrouwen op de goede afloop met de kans dat we achter de feiten aanlopen? We hebben de aanvraag gelezen maar mijn fractie pleit voor noodrem scenario's. Realistische scenario's voor als er weer harde wind is, als de weersverwachting gevaarlijk is of ongunstig voor natuur. Wat als er nu toch weer olievaten op liggen? Als er te hoog gebouwd wordt? Als de vergunningsregels weer keihard worden overtreden? Geef met noodrem scenario’s nu vooraf, alvast een heel duidelijk signaal: dan stoppen we met de vreugdevuren.

   Voorzitter, over de vuurwerkvrije zones. Het landelijk vuurwerkverbod is er helaas nog altijd niet, maar mijn fractie pleit opnieuw voor een lokaal vuurwerkverbod. Omdat vuurwerk meer kapot maakt dan je lief is. Afgelopen jaarwisseling moest de brandweer meer dan vijfhonderd keer in actie komen en er is voor bijna een half miljoen aan schade is aangericht. Toch zorgde het verbod de afgelopen twee jaar dat deze schade en het aantal gewonden aanzienlijk lager zijn. Met een vuurwerkverbod beperken we de druk op de overbelaste ziekenhuizen en politie. Waarom maken we niet heel Den Haag een vuurwerkvrije zone? Dat is gemakkelijk te regelen, en veel andere gemeenten doen dat al. Amsterdam en Rotterdam hebben wel deze politieke lef om door te pakken. Graag nog een keer reflectie.

   Als men daar niet voor kiest, moeten de vuurwerkvrije zones wel doen waar ze voor zijn: bescherming bieden. Ze lopen nu vaak precies tot aan de grens. Geluid en luchtvervuiling hebben daar geen boodschap aan. Als je op 5 meter naast een ziekenhuis of kinderboerderij afsteekt, snapt iedereen toch dat de overlast daarmee niet minder is? Kunnen de zones ruimer worden gedefinieerd, met bijvoorbeeld een buffer van zo’n 50 meter?

    En voorzitter, een belangrijke vraag: het meldpunt vuurwerkoverlast. Ik weet: de vraag ligt al ter beantwoording van het veiligheidsdebat maar onze fractie krijgt nu alweer veel berichten binnen van mensen die nu last hebben van vuurwerk in hun wijk. En de zorgen zijn groot zeker gezien de verontrustende kracht van in beslag genomen vuurwerk, wat eigenlijk helemaal geen vuurwerk meer is. De vraag is dus urgent.

    Voorheen is hier een meldpunt voor geweest, vanuit de politie. Vandaar de volgende vragen:

    • Waarom is dit meldpunt er nu niet?

    • Zou de burgemeester ervoor kunnen zorgen dat dit weer actief wordt?

    • En dat naar bewoners wordt gecommuniceerd dat zij hier gebruik van kunnen maken?

    Interessant voor jou

    Bijdrage Stop met het beboeten van dakloze mensen

    Lees verder

    Bijdrage Onteigeningsplan Callistoweg

    Lees verder

    Help mee aan een betere wereld

        Word lid Doneer