Bijdrage Ontei­ge­ningsplan Callis­toweg


23 november 2022

Voorzitter,

Kan de wethouder schetsen op basis waarvan de gemeente verwacht dat dit besluit juridisch stand houdt bij een mogelijke rechtszaak? Is het publiek belang van een weg op die plek nou echt zo groot? En zijn er voor bijvoorbeeld de energietransitie niet alternatieve manieren om energienetwerken aan te leggen? Mijn fractie mist een overtuigend en onderbouwd verhaal van het college over waarom dit punt, dat de weg essentieel zou zijn, stand zou houden bij de rechter. Dit is zorgelijk te meer omdat Den Haag een aardige staat van dienst op heeft gebouwd van verkeerde inschattingen bij bouwprojecten. Het ruimtelijk raamwerk lijkt een stedenbouwkundige voorkeur en geen noodzaak. De Partij voor de Dieren is erg benieuwd naar verdere toelichting van de wethouder.