Bijdrage Raads­voorstel van de voor­be­rei­dings­com­missie Dreven, Gaarden en Zichten


23 november 2022

Voorzitter,

Wat leert de Haagse politiek van de dure bouwblunders van de laatste jaren? Wat leert de Haagse politiek van de rechtszaken die het stadsbestuur de laatste jaren verloor? Wat leert de Haagse politiek van de frustratie van inwoners die het vertrouwen in de gemeente hebben verloren?

Er loopt weliswaar een raadsenquête naar Amare en er zijn ook meer onderzoeken, bijvoorbeeld over opkomst van kiezers. Maar alle onderzoeken in de wereld hebben geen zin als er nooit oprechte reflectie komt. Als er geen leermoment komt. Als de politiek laks blijft. Het is de inzet van de Partij voor de Dieren fractie dat dit rapport dat we vandaag bespreken, aanleiding is voor echte verandering.

Voorzitter, in het rapport van de onderzoekscommissie lezen we dat er onvoldoende aan de raad is gerapporteerd op het moment van besluitvorming over het projectdocument. Dit is natuurlijk niet acceptabel, zeker vanwege de omvang en impact van het project. De intrekking van de status van het beschermd stadsgezicht is vaak besproken. Maar ook als het gaat om staatssteun en het didam-arrest is het rapport van de commissie kristalhelder. Belangrijke risico’s die in debatten wel genoemd werden blijken terecht, maar de informatievoorziening hierover vanuit de wethouder bleef achter. Graag een reactie van de wethouder. Omarmt de wethouder de analyse van de onderzoekscommissie dat op alle 3 de punten, de risico’s onvoldoende in kaart zijn gebracht richting de raad? Ziet de wethouder in dat de informatievoorziening beter had gemoeten? En waarom is dat destijds niet gebeurd?

Voorzitter, het baart zorgen dat rondom het Didam-arrest nog steeds zo laconiek gereageerd wordt door het college. Hierover twee vragen: gegeven dat de NVU in samenwerking en afstemming met Staedion en Heijmans is opgesteld, kan de wethouder garanderen dat de publicatie van 25 maart 2022 standhoudt? Moet andere bedrijven niet ook de kans geboden zijn om een NVU mede te ontwikkelen, om aan het Didam-arrest te voldoen?

Een tweede punt: het Nauta rapport stelt dat er een selectieprocedure moet komen zoals bepaald in het Didam-arrest voor het aangaan van alle grondreserveringsovereenkomsten die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst met Staedion en Heijmans. Dan is het beeld dat het college schetst, dat Didam-afgedaan zou zijn, toch onjuist? Kan de wethouder aangeven of deze selectieprocedures voor de grondreserveringsovereenkomsten mogelijk zijn binnen de afspraken met Staedion en Heijmans? Erkent de wethouder dat er doorlopend aandacht moet zijn voor de gevolgen van het Didam-arrest bij dit project?

Als het gaat om staatssteun blijken ook de eerdere twijfels van partijen in de raad gerechtvaardigd. We hebben vanaf begin oktober inmiddels te maken met een steeds verschuivende “vier weken” waarbinnen, zo zegt het college, de Europese Commissie een reactie geeft. Eerst was het eind oktober, toen eind november. Inmiddels spreekt de wethouder over “voor kerst”. Het rapport van Nauta Dutilh geeft een hele andere inschatting van hoe lang het meldingstraject kan gaan duren. Belangrijk om te realiseren is dat de staatssteun niet verleend kan worden voordat er instemming van de Europese Commissie is. In plaats van deze risico’s te schetsen krijgen we steeds een rookgordijn en het vermoeden dat het college uitspreekt dat het wel goed komt. Waarom informeert het college de raad niet objectiever over deze procedure en de verschillende scenario’s? Wanneer komt het college met een meer objectieve en realistische inschatting van de risico’s, waarbij ook het rapport van NautaDutilh meegenomen wordt?

Ook als het gaat om financiële risico’s geeft de gemeentelijke accountantsdienst aan dat risico’s rooskleuriger zijn ingeschat dan de accountantsdienst zou doen. De onderzoekscommissie concludeert dat negen financiële risico’s niet voldoende zijn erkend in de documentatie van het college op het moment van besluitvorming. Deelt de wethouder deze analyse en hoe reflecteert de wethouder hierop? Ziet de wethouder het belang van zorgvuldigheid en transparante informatievoorziening, als het gaat om de financiële risico’s? Wat gaat de wethouder verder doen met de 9 geïdentificeerde risico’s van het GAD? Wordt bijvoorbeeld het projectdocument erop aangepast?

Voorzitter, tot slot. Kan de wethouder ingaan op de actieve informatieplicht die in het dictum van dit raadsvoorstel genoemd wordt? Hoe gaat het college hier invulling aangeven? Kunnen we ervan uitgaan dat de wethouder, desnoods als geheim stuk, de projectrealisatieovereenkomsten stuurt als vanuit de raad daar om gevraagd wordt? Wat gaat er nog meer concreet verbeterd worden in de informatievoorziening naar de raad?

Dat de wethouder in de media gebrekkige informatievoorziening over financiële en juridische risico’s afdoet door te zeggen “that’s all in the game” baart zorgen. Het gaat immers niet om een spel of een wedstrijd, maar om op verantwoorde manier omgaan met gemeenschapsgeld, woningen en leefgebied voor mens en dier.