Bijdrage Solleveld Madestein Ockenburg


Cie leef­om­geving

24 november 2022

Voorzitter,

Ik had niet verwacht dat ik zo vaak Johan Remkes zou moeten citeren, maar ik ga het toch maar weer doen als ik zeg dat NIET ALLES KAN.

De visie voor ons ligt belooft meer woonwijken, meer recreatie, meer ruimte voor natuur, klimaatadaptatie, waterberging EN mobiliteit. Kan de wethouder mij dat uitleggen? Waar moet de ruimte vandaan komen om al deze nieuwe functies in te passen?

Een van de hoofdredenen die wordt gegeven voor deze visie is ‘omdat het gebied versnipperd is en geen identiteit heeft’. Nou en?! Het is een gebied, geen struggelende puber. Waarom moet een gebied een identiteit hebben? Die rare bestuurlijke drang om ‘alle functies samen te laten komen in 1 netwerkpark’, alle advies- en ontwerpbureaus kunnen weer in hun handjes knijpen. Wat is er mis mee dat kleine gebiedjes hun eigen eigenschappen hebben?

Voorzitter, ook wordt nog steeds gesproken over Nationaal Park Hollandse Duinen. Deze term wordt inmiddels gebruikt, maar voor zo ver mijn fractie weet is er helemaal nog geen Nationaal Park. Vorig jaar de aanvraag om deze status afgewezen omdat het gebied niet aan de Wet Natuurbescherming voldoet. Waarom is de raad daar nooit over geïnformeerd? Kan de wethouder de raad beter informeren over de stand van zaken, ook in de toekomst?

Dan, voorzitter, omwille van de tijd wat korte vragen:

  • Is de wethouder ervan op de hoogte dat Omgevingsdienst Haaglanden in het Westland al een vergunning heeft afgegeven voor het afvangen en doden van een beschermde paddensoort? Wat zegt dit over de prioriteit voor natuurbescherming van de bouwplannen van het Westland?

  • Hoe zijn de contacten met het Westland over dit onderwerp, kan de raad hierover op de hoogte worden gehouden?

  • Waarom wordt het OV niet versterkt in dit gebied? Geen OV en geen voorzieningen duwen mensen terug de auto in, kan de wethouder uitleggen hoe dit strookt met de mobiliteitstransitie?

  • Waarom zien we geen bufferzones rondom de kwetsbare en beschermde natuurgebieden?

  • Wat voor effect heeft het terugdraaien van de bouwvrijstelling op deze visie?

  • Wat is het vervolgtraject van deze eerste visie? Wanneer wordt de raad erbij betrokken?


Interessant voor jou

Bijdrage Raadsvoorstel van de voorbereidingscommissie Dreven, Gaarden en Zichten

Lees verder

Bijdrage kappen voor bouwverkeer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer