Terugblik op de raad


20 december 2023

21 december 2023

Woensdag 20 december debatteerde de Haagse raad over de begroting van 2024-2027, de eerste begroting waarin volop in dieren en hun leefomgeving wordt geïnvesteerd. Onze fractievoorzitter Robin Smit voerde het woord namens de Partij voor de Dierenfractie en diende meerdere voorstellen in, zoals meer aandacht bij dierenartsen voor de relatie tussen dierenmishandeling en mishandeling van mensen, oppassen met strooizout op plekken waar veel dieren (m.n. honden) komen, stoppen met promotie van het eten van vis via het klaslokaal, en het informeren van de bewoners van Den Haag over de vervuiling van het zeewater met het gif PFAS. Smit uitte ook zijn zorgen over het lot van de zeehonden(pups) op Scheveningen. Afgelopen week werden een aantal zeehonden gebeten door loslopende honden, en zij zijn er slecht aan toe. Wethouder Barker beloofde om in samenspraak met professionals te kijken welke maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorbeeld zou kunnen zijn om het deel van het strand waar de zeehonden liggen tijdelijk af te sluiten. Ook zijn er borden geplaatst om hondenbaasjes erop te wijzen hun hond aan te lijnen. De gemeenteraad heeft ook ingestemd met het afschaffen van de hondenbelasting per 1 januari 2024 en ons voorstel over het nemen van maatregelen om vogels te beschermen tegen de komst van padelbanen in Houtrust werd unaniem aangenomen. Kortom we zetten ons missie voor een diervriendelijke stad voort