Bijdrage Toekomst van de Haven


Bestuur

16 mei 2024

Voorzitter,

Het zal niemand verbazen dat de Partij voor de Dieren bij de bespreking over de toekomst van de Haven begint over het zeeleven en daarbij opkomt voor het welzijn van alle zeedieren. Dit debat is bedoeld om de wethouder wensen en bedenkingen mee te geven voor de invulling van de havenvisie die later wordt voorgelegd aan de raad. Een gemiste kans dus om de belangen van de dieren daarin te borgen.

De wetenschap heeft de laatste jaren meer kennis vergaart over vissen en weekdieren. En dat heeft zeker de laatste vijf jaar veel nieuwe inzichten opgeleverd. Zo weten we meer over weekdieren en is er zelfs over ingewikkelde weekdieren zoals de inktvis veel meer duidelijk geworden over hun levenswijze. Dat al deze dieren ook angst, stress en pijn ervaren wisten we natuurlijk al langer, maar is het ongemak bij dit wetenschappelijk bewijs nog steeds merkbaar in onze samenleving.

De Partij voor de Dieren snapt niet dat de belangen van deze kwetsbare waarden niet worden belicht in dit toekomst document. Ons inziens behoort tot de haven ook het ecosysteem van de zee.

In het onderzoek van RoyalHas ‘Toekomstverkenning Scheveningen Haven’ wordt gesproken over ecosystemen en dat kleine veranderingen grote gevolgen hebben op havenactiviteiten. Maar in deze context draait het alleen over het economische ecosysteem. Terwijl deze beredenering niet wordt gedaan voor het ecosysteem van de Noordzee. Vandaar de vraag aan de wethouder wat wordt gedaan om bijvoorbeeld de vissenbescherming, stichting de Noordzee en andere organisaties die zich bekommeren om het dierenwelzijn en de staat van het zeeleven te betrekken bij een visie voor de haven en op het verbeteren van het zeeleven in onze trots de Noordzee?

Hetzelfde rapport is duidelijk dat niet alles kan en duidelijke keuzes nodig zijn. Een van de aanbevelingen is ook om duidelijk te zijn als gemeente wat we niet doen. Maar zijn de effecten op keuzes dan inzichtelijk? Zijn bijvoorbeeld marinebiologen betrokken bij de visie omtrent het zeeleven in onze kust? En komt in de havenvisie ook iets terug over het aangenomen voorstel van de raad over het gebruik van het vistuig staandwantnetten? Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter wat ons betreft komt de wethouder in de havenvisie terug op wat we doen als haven/stad aan het ecosysteem van de Noordzee, de bescherming.