Motie Ook vrij­plaats voor de nacht


6 oktober 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 06 oktober 2022, ter bespreking van Startnotitie Nachtvisie Den Haag: de Kracht van de Nacht.

Constaterende, dat:

  • in de startnotitie Nachtvisie staat dat het de bedoeling is dat de nacht gezien kan worden als ‘wezenlijk onderdeel van een attractieve stad, als bakermat van nieuw cultureel talent en een vrijplaats voor iedereen om zichzelf te zijn en te ontwikkelen’.

  • hierin de nacht ook wordt beschreven als ‘wezenlijk onderdeel van de cultuursector: in de nacht ontstaat de underground en is er ruimte voor experiment en ontstaan nieuwe cultuurvormen’.

Overwegende, dat:

  • in het nieuwe coalitieakkoord staat dat we aandacht moeten hebben ‘voor subcultuur en voor de initiatieven in de stad die niet in een hokje passen. Vaak vallen zij daardoor tussen wal en schip en dat willen we voorkomen. We houden oog voor de kunst- en cultuurinitiatieven met een maatschappelijke meerwaarde.’

  • Cultureel-maatschappelijke vrijplaats de Samenscholing precies voldoet aan deze omschrijving en deze nu juist dreigt te verdwijnen.

Verzoekt het college:

  • in de nachtvisie specifiek aandacht te hebben voor het belang van een vrijplaats voor de stad;

  • hierbij ook rekening te houden met de ruimtelijke aspecten die een vrijplaats nodig heeft.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP

Fatima Faïd
Haagse Stadspartij
Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, CDA, ChristenUnie/SGP