Motie Stop de mond­kap­jes­ver­vuiling


21 januari 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 januari 2021, ter bespreking van Gedachtewisseling Coronacrisis.

Constaterende, dat:

  • wegwerp-mondkapjes schadelijk zijn voor de natuur omdat deze plastic bevatten;
  • dieren gewond raken of zelfs overlijden omdat zij verstrikt raken in de kapjes, of erin stikken;
  • wegwerp-mondkapjes enorm bijdragen aan de hoeveelheid afval die wordt geproduceerd.

Overwegende, dat:

  • veel mensen zich niet bewust zijn van de schadelijke gevolgen van wegwerp-mondkapjes;

* Weghalen wat niet van toepassing is.

Verzoekt het college:

  • een bewustwordingscampagne te starten over de schadelijke gevolgen van wegwerp-mondkapjes voor dier, natuur en milieu;
  • hierbij gebruik te maken van (sociale) media en reclame in de buitenruimte.


En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de Dieren

Robin Smit

Partij voor de Dieren

Ayse Yilmaz

VVD

Janneke Holman

PvdA


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, D66, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, PvdA, SP, VVD

Tegen

CDA, ChristenUnie/SGP, GroenLinks