Motie aanpak plastic tasjes in Den Haag aange­nomen


1 december 2011

Den Haag, 1 december 2011- De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering vanavond ingestemd met een motie van de Partij voor de Dieren die vraagt om een gemeentelijke aanpak tegen het gebruik van de enorme hoeveelheid plastic tasjes. Nu deze motie is aangenomen zal het college van B&W met winkeliers hierover in gesprek gaan en burgers bewust maken van het probleem.

Jaarlijks worden er alleen al in Den Haag 245 miljoen plastic tasjes weggegooid. Al deze plastic tassen vormen een gigantisch milieuprobleem. Niet alleen de productie is milieuvervuilend, maar veel tasjes belanden ook nog eens in de natuur en in zee, met alle gevolgen van dien. Verantwoordelijk wethouder Dekker heeft echter tijdens de commissie Leefomgeving op 8 november jl. aangegeven geen maatregelen te willen treffen.

De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente wel degelijk een rol kan spelen in de aanpak van het probleem en heeft daarom een motie hierover ingediend. Dankzij steun vanuit de coalitie- en oppositiepartijen is de motie aangenomen en is de wethouder nu verzocht met winkeliers in gesprek te gaan en burgers bewust te maken van het probleem. Marieke de Groot: “De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen in het plastic probleem en we zijn dan ook blij dat die mening door de meerderheid van de Raad gedeeld wordt.”

Klik hier voor de motie

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren bezoekt Hoeve Bijdorp en Heemtuin H.J. Bos

Den Haag, 24 november 2011- Donderdag is Raadslid Marieke de Groot van de gemeentefractie van de Partij voor de Dieren op ...

Lees verder

Zeg "Ho Ho Ho" tegen dierenleed deze kerst

Den Haag 15 december 2011 – De Partij voor de Dieren Den Haag roept alle inwoners van Den Haag op om de kerst diervriendel...

Lees verder