Partij voor de Dieren bezoekt Hoeve Bijdorp en Heemtuin H.J. Bos


24 november 2011

Den Haag, 24 november 2011- Donderdag is Raadslid Marieke de Groot van de gemeentefractie van de Partij voor de Dieren op werkbezoek geweest bij Hoeve Bijdorp, Heemtuin H.J. Bos en Eetbaar Park Madestein. Op 1 december zal de Raad vergaderen op de geplande bezuinigingen op de stadsboerderijen, heemtuin en vier tuincomplexen.

Het college is van plan om op de programma’s Milieu en Duurzaamheid en Leefomgeving boven op de algemene korting van 1,7% nog eens € 5 miljoen euro te bezuinigen. Dit betekent dat de gemeente de activiteiten op de Nijkamphoeve, Hoeve Bijdorp, Heemtuin H.J. Bos en vier tuincomplexen beëindigd.

De Partij voor de Dieren vindt het onbegrijpelijk dat juist de groene eilandjes in de wijken, waar mensen samenkomen, waar milieu- en natuur educatie plaatsvindt, en waar veel verschillende plantensoorten en wilde dieren voorkomen, dat juist daar een dikke streep door gaat. Deze plekken vervullen een onmisbare rol in de wijk, maar daar wordt aan voorbij gegaan. Marieke de Groot: “Deze groene parels zijn het resultaat van de tomeloze inzet van beheerders en vrijwilligers. De korte termijn economische belangen worden wederom voorop gesteld, ten koste van de burger en haar leefomgeving.”