Den Haag zet zich in voor bijen


20 december 2012

Den Haag, 20 december 2012 - Ter afsluiting van ‘Het jaar van de Bij’ heeft de gemeenteraad het initiatiefvoorstel “Den Haag Bij voorbeeld” van de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren aangenomen. Bijvriendelijk handelen wordt hiermee uitgangspunt voor het gemeentelijk groenbeleid.


De Haagse bij kan rekenen op steun van de gemeente. Door ecologisch groenbeheer en het stoppen met gifgebruik kunnen de leefomstandigheden voor bijen actief worden verbeterd. In samenwerking met imkers en bewoners worden meer bijenhotels en bloemensoorten in de stedelijke omgeving gestimuleerd. Den Haag ondertekent ook het landelijke convenant “Bijbescherming” van de natuurorganisaties, waarin maatregelen voor het behoud van de bijen wordt onderschreven. Daarmee is Den Haag de grootste gemeente in Nederland die het convenant heeft ondertekend.

Bijen staan aan de basis van onze voedselketen en zijn als bestuiver erg belangrijk voor het voortbestaan van veel planten en bloemen. Marieke de Groot (fractievoorzitter Partij voor de Dieren): “Door het hoge gifgebruik op het platteland is de stad een belangrijk toevluchtsoord geworden voor de bij. Door dit voorstel wordt ook Den Haag een aantrekkelijke uitwijkplaats voor de bij.” Het jaar 2012 was door natuur- en milieuorganisaties uitgeroepen tot ‘Het jaar van de bij’ om aandacht te vragen voor de bijen en bijvriendelijk handelen te bevorderen. In Den Haag heeft dit onder aanvoering van het Haags Milieucentrum en Stroom tot veel activiteiten geleid. Joris Wijsmuller (fractievoorzitter Haagse Stadspartij): “Met het aangenomen initiatiefvoorstel krijgt ‘Het jaar van de Bij’ in Den Haag een positieve afsluiting en een goed vervolg!”

Gerelateerd nieuws

Behoud de rust en weidsheid aan de kust

Den Haag, 19 december 2012 - De Partij voor de Dieren zal morgen tijdens de Raadsvergadering een motie indienen om de rust...

Lees verder

Jaarverslag 2012

WELKOMSTWOORD De Partij voor de Dieren behaalde op 3 maart 2010 met 4704 stemmen 1 zetel in de Haagse ...

Lees verder